I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Polisïau » Y Cynllun Datblygu Lleol 1 » Canllawiau Cynllunio Atodol » Ynni Adnewyddadwy

CCA Ynni Adnewyddadwy

Canllawiau Cynllunio Atodol Ynni Adnewyddadwy Mabwysiadwyd 12 Hydref 2011, Atodiad ar Ffotofoltaeg Solar ar Raddfa Cae a fabwysiadwyd ar 12 Mehefin 2012

I atal y ddogfen rhag bod yn rhy swmpus, nid yw rhai o'r ffigurau wedi eu cynnwys yn y brif ddogfen ac maent ar gael ar wahân.

Canllawiau Cynllunio Atodol Ynni Adnewyddadwy

Tyrbinau Gwynt:

Map Rhyngweithiol; Ceisiadau am Dyrbinau Gwynt

Datblygiadau Solar Mawr:

Map Rhyngweithiol: Datblygiadau Solar Mawr

Diweddariad 25 Mehefin 2012

Diweddarwyd Ffigur 9.2 a 9.3  er mwyn rhoi sylw i ddau gamgymeriad yn y dogfennau drafft:  Roedd Ffigur 9.2 ar gyfer tyrbinau ar raddfa ganolig yn dangos Ardal Nodwedd Tirwedd Rhif 26  fel sesnstifrwydd “Canolig i Uchel" ond mae'r Canllawiau Cynllunio Atodol yn ei nodi fel “Uchel”.  Roedd Ffigur 9.3 ar gyfer tyrbinau graddfa fach yn dangos Ardal Nodwedd Tirwedd Rhif 26 fel sensitifrwydd “Canolig".  Mae'r Canllawiau Cynllunio Atodol a fabwysiadwyd yn ei nodi fel  “Canolig i Uchel”.  Mae'r ddau ffigur nawr yn dangos y categorïau cywir fel sydd yn y Canllawiau Cynllunio Atodol a fabwysiadwyd.’

Ffigur 9.1, Sensitifrwydd y dirwedd i dyrbinau gwynt dros 65m at ddiwedd y llafn
Ffigur 9.2, Sensitifrwydd y dirwedd i dyrbinau gwynt sy'n 25-65m at ddiwedd y llafn

Ffigur 9.3, Sensitifrwydd y dirwedd i dyrbinau gwynt dan 25m at ddiwedd y llafn

Ffotofoltaeg Solar ar Raddfa Cae

Ffigur 3.1: Sensitifrwydd y Dirwedd i Ffotofoltaeg ar Raddfa Cae - Ffotofoltaeg Graddfa Fawr V>5 ha
Ffigur 3.2: Sensitifrwydd y Dirwedd i Ffotofoltaeg ar Raddfa Cae  - Ffotofoltaeg Graddfa Ganolig 3 - 4.9 ha
Ffigur 3.3: Sensitifrwydd y Dirwedd i Ffotofoltaeg ar Raddfa Cae, - Ffotofoltaeg Graddfa Fach 1 - 2.9 ha
Ffigur 3.4: Sensitifrwydd y Dirwedd i Ffotofoltaeg ar Raddfa Cae - Ffotofoltaeg Graddfa Fach Iawn < 1 ha

Ardaloedd tirwedd yn Atodiad 1 ac Atodiad 2