I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Polisïau » Y Cynllun Datblygu Lleol 1 » CAATT

Cyd-Astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai

Mae'r Awdurdod yn cynnal Astudiaeth flynyddol Argaeledd Tir ar gyfer Tai, sy'n cyfrifo'r tir sydd ar gael yn y Parc Cenedlaethol ar gyfer datblygiadau preswyl .  Dylid cadw o leiaf 5 mlynedd o gyflenwad. Mae'r Adroddiad ar y Cyd-Astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai yn dangos ffigurau diweddaraf yr Awdurdod.

2018

Amserlen CAATT 2018

2017

Amserlen CAATT 2017

Adroddiad ar Gyd-Astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2017

2016

Amserlen CAATT 2016

Adroddiad ar Gyd-Astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2016

2015

Adroddiad ar Gyd-Astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2015

Datganiad Tir Cyffredin 2015

2014

Amserlen CAATT 2014

CAATT - Manylion Safleoedd

Datganiad Tir Cyffredin 2014

Adroddiad yr Arolygwyr 2014 

Adroddiad ar Gyd-Astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2014

2013

Adroddiad ar Gyd-Astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2013

Adroddiad yr Arolygwyr 2013

Amserlen CAATT 2013

Trefnlen Safleoedd Drafft

Datganiad Tir Cyffredin 2013

2012

Adroddiad ar Gyd-Astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2012

2011

Adroddiad ar Gyd-Astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro  2011

Trefnlen Argaeledd Tir Preswyl Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2011

Adroddiad yr Arolygwyr 2011

 Astudiaeth Gweithredu Tir Mawrth 2012

Comisiynwyd Hyder Consulting gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol i baratoi Astudiaeth Gweithredu Tir i ymchwilio costau'r gofynion i ddatblygu safleoedd wedi’u clustnodi ar gyfer datblygiad preswyl a chymysg yn y Cynllun Datblygu Lleol.  Mae’r astudiaeth yn canolbwyntio ar y gwelliannau isadeiledd ffisegol allweddol sydd eu hangen i ddod â phob un o’r safleoedd ymlaen ar gyfer datblygiad ac mae’n cynnwys bwriadau perchnogion tir ar gyfer y safleoedd. Darparwyd gwybodaeth ar daflwybrau datblygiad i bob safle. Am wybodaeth bellach cysylltwch ag Adran Cynlluniau Datblygu’r Parc ar devplans@pembrokeshirecoast.org.uk