I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Parciau Cymru - Cynllunio

Parciau Cenedlaethol: Yn Cefnogi Lles Economaidd

Mae Parciau Cenedlaethol Cymru yn ardaloedd byw a gweithiol sy’n cefnogi cymunedau byrlymus a thirweddau eiconig sy'n cael eu defnyddio i farchnata Cymru ar draws y byd. Maent hefyd yn lleoedd arbennig y mae'n rhaid eu cadw ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Yn ôl adroddiad Rhoi Gwerth ar Barciau Cenedlaethol Cymru mae economïau'r Parciau Cenedlaethol yn cyfrif am £557m o'r GYC, sef 1.2% o economi Cymru,  gyda bron 30,000 o bobl wedi eu cyflogi o fewn ffiniau'r Parciau.

Inffograffeg Parciau Cenedlaethol Cymru
Cliciwch ar y llun i weld y inffograffeg

Er gwaethaf hyn, mae canfyddiad yn bodoli bod dynodiad Parc Cenedlaethol yn gweithredu fel rhwystr i ddatblygiad economaidd, gyda rôl Awdurdodau'r Parciau Cenedlaethol fel Awdurdodau Cynllunio yn darged penodol ar gyfer beirniadaeth. Nid oes llawer o dystiolaeth i gefnogi'r farn hon. Yn 2011-2012 fe gafodd dros 85% o geisiadau cynllunio a gyflwynir i’r Parciau Cenedlaethol eu cymeradwyo. Mae'r ffigur hwn yn debyg i'r cyfartaledd ar gyfer Awdurdodau Cynllunio ar draws Cymru. Mewn perthynas â sectorau penodol rhwng 2007 a 2011 cytunwyd dros 85% o geisiadau cynllunio ar gyfer gosodiadau ynni adnewyddadwy yn y Parciau Cenedlaethol ac mae dros 85% o'r ceisiadau sy'n ymwneud â thwristiaeth ac amaethyddiaeth yn cael eu cymeradwyo hefyd.

Oherwydd y diogelwch a ddarperir gan y broses gynllunio, mae llawer o'n trefi a thirweddau wedi dod yn atyniadau o bwys sy'n cefnogi diwydiannau twristiaeth bywiog ac yn creu miloedd o swyddi. Fodd bynnag, mae Parciau Cenedlaethol yn llawer mwy na chyrchfannau twristiaeth, maent yn esiamplau o ddatblygu cynaliadwy ar waith. Ymhell o fod yn rhwystr ar ddatblygiad, mae’r system gynllunio mewn Parciau Cenedlaethol yn caniatáu i ddatblygiadau cyffrous gymryd lle.

Ym mis Hydref 2012, cyhoeddodd Parciau Cenedlaethol Cymru bamffled sy'n tynnu sylw at waith yn Awdurdodau Parciau Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Eryri ac Arfordir Penfro sy'n cefnogi'r broses o greu swyddi ac economi lleol bywiog. I ddarllen y pamffled, cliciwch yma.