I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Gwirfoddolwch » Parcmyn Ifanc Arfordir Penfro

Ydych chi am fod yn Parcmon Ifanc?


  • Ydych chi rhwng 16 a 25 oed?
  • Ydych chi wrth eich bodd yn yr awyr agored?
  • Awydd archwilio eich Parc Cenedlaethol?
  • Llawn brwdfrydedd ac egni i chwarae rhan weithgar ynddo?
  • Amser rhydd i helpu gyda phrosiectau o amgylch Sir Benfro?
  • Eisiau gwneud rhywbeth pwysig iawn er eich budd chi a Sir Benfro?

Byddwch yn Barcmon Ifanc Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a chewch fod yn rhan o dîm deinamig o bobl ifanc sy’n chwarae rhan hanfodol mewn amrywiaeth anferth o brosiectau cadwraeth o amgylch Sir Benfro, gan ddysgu a datblygu sgiliau, cwrdd â phobl debyg a chael llond lle o hwyl yn yr awyr agored.

Fe fydd cyfle i ymweld â llefydd gwyllt, cyffrous, bron heb eu harchwilio, yn Sir Benfro, ond cewch hefyd chwarae rhan sylweddol mewn prosiectau cadwraeth a chymunedol a fydd yn gwneud gwir wahaniaeth i bawb a phopeth sy’n byw yno!

Mae’n rhad ac am ddim! Y cyfan yr ydyn ni ei angen yw i chi ymrwymo’ch amser a’ch egni.

Mae yna lawer o fuddion i’n Parcmyn Ifainc ac yn ystod y rhaglen o 12 sesiwn cewch wahoddiad i ddigwyddiadau, cyfarfodydd a dathliadau unigryw. Pwy a ŵyr, efallai y bydd dod yn Barcmon Ifanc Gwirfoddol yn darparu’r cyfeiriad yr ydych yn chwilio amdano ac yn dangos y ffordd i chi at yr yrfa yr ydych wedi bod yn gobeithio amdani.

Y Parcmyn Ifanc oedd enillwyr y categori grŵp yng Ngwobrau Gwirfoddoli Parciau Cenedlaethol y DU 2015, wedi curo cystadleuwyr cryf eraill o 14 Parc Cenedlaethol ar hyd a lled Prydain.
Y Parcmyn Ifanc oedd enillwyr y categori grŵp yng Ngwobrau Gwirfoddoli Parciau Cenedlaethol y DU 2015, wedi curo cystadleuwyr cryf eraill o 14 Parc Cenedlaethol ar hyd a lled Prydain.

Dyma Eich Parc... mae’r cyfan allan yno yn aros i chi ac rydyn ni’n edrych ymlaen at glywed gennych.

Ffoniwch ni heddiw ar 07773 788205 neu e-bostiwch: tomm@arfordirpenfro.org.uk.

Facebook Eich Parc