I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » 60 Golygfeydd Eiconig » Castell a Melin Heli Caeriw

Castell a Melin Heli Caeriw

Castell a Melin Heli Caeriw

Yr olygfa hon

Roedd Castell cyntaf Caeriw wedi’i adeiladu o bridd a choed, ac yn ddiweddarach, yn ei le, cafwyd adeilad o gerrig pan gymerodd y Normaniaid reolaeth o Dde Penfro ar ddiwedd yr unfed ganrif ar ddeg.

Mae’r castell hefyd yn arddangos datblygiad o fod yn gaer Normanaidd i fod yn blasty Elisabethaidd yn y wlad. Mae yna dystiolaeth fod yna felin yng Nghaeriw mor gynnar â 1542 ond mae adeilad y felin bresennol mwy na thebyg yn dyddio o ddechrau  y bedwaredd ganrif ar bymtheg. 

Mae hanes diddorol y castell yn cynnwys cysylltiadau â ffigurau nodedig megis y Dywysoges Nest, Syr Rhys ap Thomas a Syr John Perrott. Cliciwch ar y cyswllt i gael mwy o wybodaeth am gymeriadau’r castell.

Heddiw, mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn trefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau yn y castell ac yn croesawu grwpiau o ysgolion, gan roi cyfle i’r plant i brofi a dysgu am hanes cyfoethog y castell.

Mae’r traethellau a’r morfa heli yn darparu cynefin perffaith i adar hirgoes ac adar gwyllt. Mae hyd yn oed gyfle i adnabod y crëyr glas a glas y dorlan wrth gerdded o gwmpas Pwll y Felin.

Bydd Marchnad Nadolig yng Nghastell Caeriw ar Ddydd Sul, Rhagfyr 8fed 2013 o 11am-3pm. Mynediad i oedolion fydd £4 (yn cynnwys diod Nadolig a mins pei) ac mae’r plant yn cael mynd i mewn am ddim. Cliciwch ar y cyswllt i gael mwy o wybodaeth am Farchnad Nadolig Castell Caeriw.
 

Teithiau Cerdded cysylltiedig

Caeriw - Taith Gerdded Fer.

Upton - Taith Gerdded Fer.


Caeriw/Cei Cresswell - Taith Gerdded Hanner Diwrnod a Mwy.


West Williamston/Caeriw - Taith Gerdded Hanner Diwrnod a Mwy.

 

Rhagor o wybodaeth  

 Yn 1983 cymerodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro brydles 99 mlynedd ar Gastell a Melin Heli Caeriw, gan sicrhau bod y safle yn parhau yn rhan hanfodol o’r dreftadaeth leol.  Dathlodd yr Awdurdod ben-blwydd y cytundeb prydles yn 30 ym mis Mai 2013.

Roedd mwy o achos dathlu yng Ngorffennaf 2013 wrth i Gastell Caeriw gael ei enwi ymhlith 20 o atyniadau gwyliau mwyaf poblogaidd Cymru mewn arolwg cenedlaethol ar-lein, gan adeiladu ar enw da’r safle fel diwrnod allan llawn hwyl i’r teulu cyfan.

Bu llawer o waith yn digwydd yng Nghastell Caeriw ar ddiwedd 2012 a dechrau 2013, yn cynnwys adnewyddiad ysblennydd i do'r Neuadd Lai, a hynny yn adfer ‘calon wreiddiol y castell’ a darparu lleoliad ffantastig i ddigwyddiadau a gweithgareddau ysgolion mewn unrhyw dywydd.

Roedd y gwaith yn cynnwys hefyd creu canolfan ymwelwyr newydd, siop a gwella’r maes parcio.

Elwodd yr adnewyddiadau o fuddsoddiad oddi Brosiect Twristiaeth Treftadaeth Cadw, wedi’i ariannu gan Gronfa Datblygiad Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. Buddsoddwyd cyllid hefyd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Dilynwch y cyswllt i ddysgu mwy am waith blaenorol a gyflawnwyd gan Awdurdod y Parc yng Nghastell Caeriw.

Cyrraedd yno

Mae Castell a Melin Heli Caeriw yn gorwedd yn rhan uchaf afon Daugleddau yng nghalon y Parc Cenedlaethol. Mae’n rhwydd i gyrraedd yno ar y ffordd neu ar drafnidiaeth gyhoeddus ac ar gefn beic.

Ar y ffordd: Ar yr A4075, wedi’i arwyddo oddi ar yr A477, 5 milltir i’r dwyrain o Benfro. Mae dau faes parcio am ddim bob ochr i Bont Caeriw.

Ar Bws/Trên: Y gorsafoedd trên agosaf yw Doc Penfro a Dinbych y Pysgod, lle gallwch chi ddal gwasanaeth bws 361 i Gaeriw.

Mae bws 360 Dinbych y Pysgod-St Florence hefyd yn stopio y tu allan i fynedfa’r castell.

Am wybodaeth bellach gweler yr amserlenni ar wefan Cyngor Sir Penfro.
 

I gael yr wybodaeth teithio ddiweddaraf cysylltwch â Traveline Cymru ar 0871 2002233 neu ewch i www.traveline-cymru.info