I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » 60 Golygfeydd Eiconig » Dinbych-y-pysgod

Dinbych-y-pysgod

Dinbych-y-pysgod

Yr olygfa hon

Tref lan môr Dinbych-y-pysgod yw un o leoliadau mwyaf adnabyddus Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Mae Dinbych-y-pysgod yn enwog am y traethau euraidd sy’n amgylchynu’r dref, ond dim ond un rhan o’r stori yw’r traethau bendigedig hyn.

Mae gan Ddinbych-y-pysgod hanes pensaernïol cyfoethog, a gwelir hyn yn olion waliau’r dref a adeiladwyd yn wreiddiol yn y 13eg Ganrif. Cryfhawyd y waliau ddwywaith yn ystod y canrifoedd canlynol, a’r diben ar un o’r achlysuron hyn oedd gwarchod yn erbyn bygythiad o ymosodiad gan Sbaen.

Hen Borth y Gorllewin, sy’n adnabyddus heddiw fel ‘Y Pum Bwa’ yw’r unig un o byrth gwreiddiol y dref i oroesi, ac mae wedi cael ei addasu droeon ers ei adeiladu, gyda bwâu ychwanegol yn cael eu hychwanegu yn y 19eg Ganrif i helpu gyda’r traffig yn y dref.
Gyferbyn â’r Pum Bwa mae Canolfan y Parc Cenedlaethol yn Ninbych-y-pysgod, sy’n gartref i gyfoeth o wybodaeth a dehongliad am y dref a’r Parc Cenedlaethol yn ei gyfanrwydd.

Yn y ganolfan hefyd mae yna gyfle i brynu cyhoeddiadau lleol a rhoddion o ansawdd uchel.  Mae yna arddangosfa ryngweithiol sy’n wych i’r teulu, ac fe allwch chi hefyd brynu tocynnau neu gadw’ch lle ar gyfer digwyddiadau’r Parc Cenedlaethol.

Ar Ddydd San Steffan mae yna ddigwyddiad nofio arbennig yn Ninbych-y-pysgod, i godi arian i elusennau amrywiol a ddewisir gan Gymdeithas Nofio Môr Dinbych-y-pysgod, sydd hefyd yn trefnu’r digwyddiad.

Teithiau Cerdded cysylltiedig

Dinbych-y-pysgod – Taith Gerdded Hanner Diwrnod a Mwy

Gorsaf Penalun i Draeth y De Dinbych-y-pysgod – Taith Cadair Olwyn


Ynys Bŷr – Taith Gerdded Hanner Diwrnod a Mwy

Rhagor o wybodaeth

Mae uchafbwyntiau pensaernïol eraill yn Ninbych-y-pysgod yn cynnwys Eglwys y Santes Fair o’r 15fed Ganrif a Thŷ’r Masnachwr Tuduraidd, sy’n cael ei redeg fel atyniad i ymwelwyr gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Mae’r dref hefyd yn enwog am ei phlastai trefol Georgaidd a Fictoraidd o liwiau pastel, sy’n  gefndir trawiadol i Draeth y Gogledd a’r harbwr.

O Ddinbych-y-pysgod ceir golygfeydd gwych allan at Ynys Bŷr, ac fe allwch gymryd taith fer ar y cwch i ymweld â’r ynys fynachaidd sydd wedi bod yn gartref i urddau amrywiol o fynachod ers y 6ed Ganrif.

Mynachod Sistersaidd sy’n byw yno ar hyn o bryd ac maen nhw’n ffermio’r ynys, yn gwneud amrywiaeth o gynnyrch ac yn eu gwerthu.

Ar Ynys Bŷr hefyd mae yna nifer o adeiladau crefyddol hanesyddol a adeiladwyd gan ei phreswylwyr, ond mae hefyd yn lloches i fywyd gwyllt. Yn 2013, agorwyd llwybr troed arfordirol newydd, gydag arwyddion a godwyd â chymorth Awdurdod y Parc Cenedlaethol, ac mae’n gyfle i archwilio mwy o arfordir yr ynys.

Cyrraedd yno

Fel un o leoliadau mwyaf poblogaidd Sir Benfro, mae Dinbych-y-pysgod yn gallu bod yn hynod o brysur dros yr haf ac mae yna gyfyngiadau ar draffig yn ystod tymor yr haf.

Oherwydd hyn, rydyn ni’n argymell teithio ar y bws. Mae yna nifer o fysiau sy’n gwasanaethu Dinbych-y-pysgod - 349/359/350/351/352/353/360/361/381/333/390. Mae yna orsaf drefnau yn Ninbych-y-pysgod hefyd.

Rhowch glic ar Lonydd Glas Sir Benfro i weld yr amserlenni a gwybodaeth bellach am Fysiau’r Arfordir.

Am wybodaeth bellach gweler yr amserlenni ar wefan Cyngor Sir Penfro.

I gael yr wybodaeth teithio ddiweddaraf cysylltwch â Traveline Cymru ar 0871 2002233 neu ewch i www.traveline-cymru.info.