I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » 60 Golygfeydd Eiconig » Porthgain

Porthgain

Porthgain

Yr olygfa hon

Yn debyg i’w gymydog, y Lagŵn Glas, ar un adeg roedd pentref pysgota prydferth Porthgain yn ferw o ddiwydiant trwm ac yn borthladd prysur yn allforio cerrig ar gyfer adeiladu tai a ffyrdd tan ddechrau’r 1930au.

Cyfres o hoprau bric coch a fyddai’n dal gwenithfaen mâl yw’r adfeilion sy’n rhedeg ar hyd un ochr i’r harbwr. Byddai’r cerrig yn cael eu cloddio o’r clogwyni rhwng Abereiddi a Phorthgain ac yna’n cael eu cludo i’r pentref ar hyd llinell tram, oedd yn rhedeg yr holl ffordd at wal yr harbwr ei hun. Roedd canol y pentref hefyd yn gartref i waith briciau.

Yn y 1980au, dros hanner canrif ar ôl i’r diwydiant trwm adael y pentref, cafwyd cytundeb gyda’r cwmni o Sheffield oedd yn berchen ar y tir a’r eiddo o gwmpas yr harbwr ac roedd modd i drigolion lleol brynu eu tai eu hunain. Prynodd Awdurdod y Parc Cenedlaethol y tir o gwmpas yr harbwr a chanol y pentref.

Ers hynny mae’r Awdurdod wedi gwella’r harbwr a’r slip, rhoi to ar Tŷ Mawr yng nghanol y pentref ac mae’n diogelu’r hoprau cerrig sy’n nodwedd mor bwysig o bentref Porthgain, ac yn gofnod parhaol o’r gorffennol prysur.

Er bod y diwydiant wedi hen adael y pentref, mae Porthgain yn dal i fod yn bentref pysgota prysur, gyda chychod yn gadael yr harbwr i bysgota creaduriaid y môr.

Teithiau Cerdded cysylltiedig

Porthgain/Abereiddi – Taith Gerdded Hanner Dydd a Mwy.

Porthgain – Tair Taith Gerdded Fyr
.

Porthgain/Trefin – Taith Fer
.

Rhagor o wybodaeth

Os ydych chi allan ar yr arfordir ger Porthgain cofiwch gadw llygad am yr adar sydd i’w gweld yn yr ardal - y frân goesgoch a’r hebog tramor.

Mae’r frân goesgoch yn ddu gyda phig hir a choesau coch trawiadol, tra bo’r hebog tramor yn hedfan yn gyflym gydag adenydd aerodynamig y mae’n eu defnyddio i ymosod ar adar llai o faint wrth hedfan.

Dynodwyd Porthgain yn Ardal Cadwraeth gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ym 1987.

Cyrraedd yno

Gall y ffordd arfordirol gul i bentref Porthgain fod yn brysur iawn yn ystod adegau poblogaidd, felly rydym ni’n argymell eich bod yn dod ar y bws er mwyn i chi fwynhau taith gerdded i Abereiddi ar hyd Llwybr yr Arfordir i’r chwith o’r harbwr, neu i Drefin os ewch chi i’r dde.

Bws gwasanaeth Llanrhian 413, *Gwibiwr Strwmbwl 404 (*tymhorol, galw a theithio).

Ewch i Lonydd Glas Sir Benfro i weld amserlenni a rhagor o wybodaeth am fysiau’r arfordir.

I gael rhagor o wybodaeth am fysiau gwasanaeth edrychwch ar yr amserlenni ar wefan Cyngor Sir Penfro.

I gael yr wybodaeth teithio ddiweddaraf cysylltwch â Traveline Cymru ar 0871 2002233 neu ewch i www.traveline-cymru.info.