I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » Cynllunio Eich Ymweliad » Traethau » Cŵn ar Draethau

Cŵn ar draethau yn y Parc Cenedlaethol

Mae croeso ichi ddod â’ch ci i fwy na 50 o draethau Sir Benfro, ond mae yna ardaloedd ar rai ohonyn nhw lle na chaniateir cŵn neu mae rhai yn gwahardd cŵn rhwng 1 Mai a diwedd mis Medi.

Nodwch - nid yw'r cyfyngiadau hyn yn berthnasol i gŵn tywys ar gyfer pobl â nam ar eu golwg.

Cwm ar draethau
Cerdded ci ar draeth Freshwater East.

Eu gwahardd yn llwyr:


  • Traeth y Gogledd, Dinbych-y-pysgod
  • Traethmawr, Tyddewi

Eu gwahardd yn rhannol:


  • Lydstep
  • Traeth a phromenâd Niwgwl
  • Traeth a phromenâd Saundersfoot
  • Traeth y Castell a Thraeth y De, Dinbych-y-pysgod
  • Traeth a phromenâd Llanrhath
  • Traeth Poppit
  • Aberllydan (gogledd)
  • Dale

Ewch i wefan Visit Pembrokeshire i weld mapiau manwl.

Gallwch ddarganfod mwy am gerdded eich ci ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, gan gynnwys ein Côd Ymddygiad Cerdded eich Ci, trwy ymweld â'n tudalen Mynd â’r Ci am Dro.