I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » 60 Golygfeydd Eiconig » Oriel 60 Golygfeydd Eiconig » Freshwater West

Freshwater West

Freshwater West

Yr olygfa hon

Mae Freshwater West yn lleoliad bendigedig, gwyllt sy’n boblogaidd ymhlith hwylfyrddwyr, cerddwyr, gwneuthurwyr ffilm o Hollywood a phobl sydd â diddordeb mewn bywyd gwyllt.

Yn gefndir i’r traeth hwn sy’n wynebu’r gorllewin ceir system eang o dwyni tywod, sydd wedi’u dynodi’n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Ar adeg o lanw uchel mae’r rhan fwyaf o dywod Freshwater West dan y dŵr, a phan fydd y llanw’n isel mae’n bosib y gwelwch chi olion coedwig hynafol.

Mae hwn hefyd yn lleoliad gwych ar gyfer crwydro’r pyllau creigiau niferus yn y pen deheuol. Dilynwch y ddolen i weld taflen gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol sy’n llawn ffeithiau difyr am y pyllau

Mae’r dyfroedd yn rhan o Ardal Cadwraeth Forol Arbennig Sir Benfro a cheir nifer o rywogaethau pwysig yn yr ardal gan gynnwys y frân goesgoch, cornchwiglod yn trawsaeafu, adar hirgoes a morloi.

Teithiau cerdded cysylltiedig

Penrhyn Angle – Taith Gerdded Hanner Dydd a Mwy

Rhagor o wybodaeth
Mae nifer o wynebau enwog wedi’u gweld ar dywod euraid Freshwater West, gyda’r traeth yn cael ei ddefnyddio ar gyfer ffilmiau mawr Hollywood fel Robin Hood a Harry Potter and the Deathly Hallows.

Yn wir, adeiladwyd bwthyn o gregyn o flaen y twyni pan oedd criw Harry Potter wrthi ond fe’i tynnwyd oddi yno ar ddiwedd y ffilmio. Mae yna achubwyr bywyd tymhorol ar y traeth hwn.

Mae ‘Fresh West’ yn lleoliad poblogaidd i hwylfyrddwyr ac mae Pencampwriaethau  Hwylfyrddio Amatur Cymru, Prydain ac Ewrop wedi’u cynnal yno, ond gall fod problemau gyda’r cerrynt ac felly dyw’r traeth ddim yn addas ar gyfer ymdrochi.

Ar un adeg roedd Freshwater West yn enwog am wymon bwytadwy, oedd yn cael ei droi’n fara lawr. Mae un o’r hen gytiau storio gwymon wedi’i ailadeiladu gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol gyda chymorth gwirfoddolwyr.

Cyrraedd yno

Rydym ni’n argymell eich bod yn teithio yno â bws gan fod y maes parcio yn Freshwater West yn gallu bod yn llawn iawn ar oriau brig.

Mae Gwibfws yr Arfordir yn aros ym maes parcio Freshwater West. Ewch i Lonydd Glas Sir Benfro i weld amserlenni a rhagor o wybodaeth am Fysiau’r Arfordir.

Os ydych chi’n teithio yno â char, ewch ar y B4319 i’r de o Benfro.

I gael yr wybodaeth deithio ddiweddaraf cysylltwch â Traveline Cymru: 0871 2002233 neu ewch i www.traveline-cymru.info.

Nodwch: Dioddefodd y twyni o gwmpas traethau Sir Benfro ddifrod yn y stormydd ddechrau 2014 ac er diogelwch y cyhoedd, rydym ni’n argymell i bobl gadw’n glir o’r twyni, gan fod erydiad yn sgil y llanw uchel wedi achosi i lawer o dwyni fod yn ansefydlog ac mewn perygl o gwympo.