I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » Cerdded yn y Parc » Prosiect 'Walkability'

Prosiect 'Walkability'

Mae’r Prosiect “Walkability” wedi ei greu i gynorthwyo pobl o bob gallu sy’n byw yn Sir Benfro i fwynhau’r arfordir a’r cefn gwlad godidog o’u hamgylch.

Mae gan y Prosiect gydlynydd penodedig all:


  • gynghori grwpiau am lwybrau cerdded lleol addas
  • arwain grwpiau ar deithiau cerdded sy’n ateb eu anghenion
  • gweithio ag arweinyddion gwirfoddol a darparu hyfforddiant
  • cysylltu unigolion â grwpiau cerdded lleol
  • cynorthwyo pobl ag anghenion arbennig i fod yn heini gan ddefnyddio llwybrau cerdded.

Taflen prosiect Walkability
Cliciwch y llun i lawrlwytho copi o'r daflen ynglŷn â phrosiect Walkability.

Am fwy o wybodaeth, cysyllter â’r Cydlynydd y prosiect Paul Casson:
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Parc Llanion
Doc Penfro
SA72 6DY.

Ffôn: 01646 624880 Symudol: 07866 771107

E-bost: paulc@pembrokeshirecoast.org.uk.

Caiff y prosiect ei hwyluso gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a’i ariannu trwy Dewch i Gerdded.

Dewch i Gerdded