I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
  Tywydd

  Weather  |  Tide Tables

   

  Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Tai Fforddiadwy » Cyfrifo Tai Fforddiadwy

  Canllawiau ar gyfrifo tai fforddiadwy

   

   

  Mae’r dudalen hon yn cyflwyno gwybodaeth a dogfennau ar gyfer cyfrifo gofynion tai fforddiadwy ar gyfer cynlluniau i ddatblygu tai newydd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.  Ar y dudalen hon, mae templedi ar gyfer cytundebau, a chopi o’r Pecyn Cymorth i Arfarnu Datblygiad y mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ei ddefnyddio i gyfrifo cyfraniadau.

  Sut i gyfrifo cyfraniadau tai fforddiadwy

  Hap-safleoedd

  Lle bo gofyn gwneud cyfraniad ariannol, ar gyfradd o bunnoedd fesul metr sgwâr o’r arwynebedd mewnol gros (sef yr arwyneb rhwng y welydd mewnol), gweler Atodiad 4 os gwelwch yn dda o’n Canllawiau Cynllunio Atodol ar Dai Fforddiadwy.

  Dyraniadau Safleoedd yn y Cynllun Datblygu Lleol

  Os yw’ch safle’n cynnwys 2 uned o dai neu fwy, ac nid yw’n safle a ddyrannwyd yn ein Cynllun Datblygu Lleol, fe fydd APCAP yn edrych am gyfraniad tai fforddiadwy ar ffurf unedau.  Gweler ein map o ardaloedd yr is-farchnad tai am gyfran yr unedau a ddisgwylir fel cyfraniad tai fforddiadwy o fewn yr ardal ble mae’ch safle chi.

   

   

  Asesiad Hyfywedd Tai Fforddiadwy

  Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn defnyddio Pecyn Cymorth Arfarnu Datblygiad (DAT) Cymru Gyfan at ddibenion cyfrifo cyfraniadau tai fforddiadwy.  Mae’r pecyn cymorth hwn yn fersiwn wedi ei deilwra’n arbennig i Gymru ac yn seiliedig ar Becyn Cymorth 3D Andrew Golland Associates, sef y model a ddefnyddir gan y diwydiant yn Lloegr.  Gall ymgeiswyr hefyd gyflwyno asesiad hyfywedd economaidd o’u cynllun gan ddefnyddio’r pecyn cymorth hwn, ac mae copi o’r pecyn cymorth ac adnoddau eraill sy’n helpu ymgeiswyr i gynhyrchu asesiadau hyfywedd economaidd yn y rhestr isod o adnoddau.

  Adnoddau:   

  Cytundeb Unochrog

  Mae APCAP wedi cynhyrchu templed cytundeb unochrog ar gyfer anheddau sengl, ynghyd â nodiadau canllaw.

  Cymorth ac ymholiadau

  Os oes unrhyw gwestiynau gennych am yr adnoddau a ddarperir ar y wefan hon, neu os ydych yn profi unrhyw faterion technegol, mae croeso i chi gysylltu â ni.