I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


National Park Chairman Cllr Mike James is pictured with the new beach wheelchair at Freshwater East along with Pete and Tracy Tunstall.
Cadair olwyn newydd ar gyfer traeth Freshwater East yn barod am Ddiwrnod Mynediad i’r Anabl

Mae Freshwater East wedi ymuno â’r rhestr gynyddol o draethau ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro sydd â chadair olwyn ar gyfer y traeth ar gael i’w llogi.

Gyhoeddi 09/03/2017

The Pembrokeshire Coast National Park Authority is appealing to dog walkers to keep their pets on a short lead and under close control when sheep are present.
Apêl i bobl sy’n cerdded eu cŵn i gadw rheolaeth ar eu hanifeiliaid yn ystod y tymor wyna

Mae hi’n dymor wyna ac mae llawer o’r llwybrau cyhoeddus yn croesi caeau o ddefaid, felly mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cynnig cyngor cyffredinol i bobl sy’n cerdded eu cŵn ac arferion da i’w dilyn pan fyddant yn mynd â’u hanifeiliaid anwes am dro.

Gyhoeddi 03/03/2017

Delun Gibby is Pembrokeshire Coast National Park Authority’s new Community Archaeologist.
Archaeolegydd Cymunedol yn dod â gorffennol y Parc Cenedlaethol yn fyw

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi penodi Archaeolegydd Cymunedol i gyflwyno pobl i orffennol diddorol yr ardal ac i ddysgu sut y gallant helpu i’w gwarchod ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Gyhoeddi 02/03/2017

Join Oriel y Parc for a celebration of Welsh culture on Saturday 4 March with the annual Dragon Parade in St Davids.
Anelwch am Dyddewi ar gyfer Gorymdaith flynyddol y Ddraig

Bydd Gorymdaith flynyddol y Ddraig yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn tanio dathliadau Dydd Gŵyl Dewi ar ddydd Sadwrn 4 Mawrth, fel y bydd cannoedd o bobl yn ymddangos ar strydoedd dinas leiaf Prydain.

Gyhoeddi 28/02/2017

Professional harpist Sarah-Jane Absalom will be providing the entertainment for the evening of Welsh culture at Castell Henllys at 7pm on Friday 3 March.
Dewch i fwynhau noson o fwyd a cherddoriaeth Gymreig draddodiadol yng Nghastell Henllys

Bydd Pentref Oes Haearn Castell Henllys yn llawn diwylliant Cymreig ddydd Gwener 3 Mawrth gyda noson o fwyd a cherddoriaeth draddodiadol fel rhan o ddathliadau blynyddol Dydd Gŵyl Dewi.

Gyhoeddi 24/02/2017

The Skills in Action trainees worked using traditional and sustainable techniques to lay a hedge at the picnic site opposite Carew Castle.
Hyfforddeion y Parc yn plygu gwrychoedd i helpu i dacluso safle picnic

Cafodd sgiliau grŵp o hyfforddeion Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro eu profi'n ddiweddar gan yr elusen addysgol Coppicewood College, wrth iddynt gael profiad ymarferol o ddefnyddio amrywiaeth o sgiliau rheoli coetiroedd cynaliadwy.

Gyhoeddi 22/02/2017

Llwybr hanesyddol 'Tapiau Trefdraeth' bellach ar gael ar-lein

Bellach, mae modd i gerddwyr sy'n dymuno mynd ar daith o gwmpas tref glan môr Trefdraeth wneud hynny drwy ddilyn llwybr o dapiau hanesyddol, ar ôl i lwybr newydd gael ei ychwanegu at y casgliad o dros 200 o deithiau cerdded cylch sydd ar gael ar wefan Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 21/02/2017

« First Previous 71 to 77 of 77 Next › Last »

 Subscribe in a reader