I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Help conserve and enhance the Pembrokeshire Coast’s award-winning footpaths and landscape with the new Sponsor a Gate scheme.
Helpwch i gefnogi’r Parc Cenedlaethol gyda'r cynllun Noddi Iet newydd

Os ydych chi’n mwynhau cerdded ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro a hoffech gefnogi’r gwaith caled a gaiff ei wneud i gynnal y dirwedd hon, sydd heb ei hail, gallwch helpu nawr drwy gyfrannu at y cynllun Noddi Iet newydd.

Gyhoeddi 17/04/2018

Save our Seas: Two of the sculptures that have been created to raise awareness of the marine litter issue in the Pembrokeshire Coast National Park.
Cerfluniau bywyd gwyllt y Parc Cenedlaethol yn tynnu sylw at y frwydr yn erbyn sbwriel morol

Oeddech chi’n gwybod bod digon o blastig i lenwi lori biniau yn mynd i mewn i foroedd y byd bob munud yn ôl yr amcangyfrifon? Neu fod hyd at filiwn o adar y môr yn marw bob blwyddyn o ganlyniad i fwyta darnau o blastig?

Gyhoeddi 09/04/2018

Coast toCoast 2018 cover
Cynlluniwch Flwyddyn y Môr yn Sir Benfro gyda Coast to Coast

Gall ymwelwyr a thrigolion Sir Benfro ddarganfod sut i fanteisio i’r eithaf ar unig Barc Cenedlaethol arfordirol y DU yn ystod Blwyddyn y Môr Cymru 2018, drwy gael eu hysbrydoli gan bapur newydd llawn gwybodaeth Coast to Coast.

Gyhoeddi 06/04/2018

Have your say on the Pembrokeshire Coast National Park Authority’s Deposit Local Development Plan (LDP), which will guide development in the National Park until 2031.
Dweud eich dweud ar Gynllun Datblygu Lleol newydd y Parc Cenedlaethol

Mae aelodau o’r cyhoedd yn cael eu gwahodd i roi sylwadau ar y Cynllun newydd sy’n amlinellu sut y dylid defnyddio tir ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn y dyfodol.

Gyhoeddi 05/04/2018

Llwybr troed newydd yn sicrhau ffordd fwy diogel i Fae Gorllewin Angle

Diolch i lwybr troed newydd sy’n cysylltu pentref Angle a Bae Gorllewin Angle, mae ymwelwyr a thrigolion nawr yn gallu cerdded ar hyd llwybr mwy diogel i’r traeth poblogaidd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 29/03/2018

Hear legends of the sea at Castell Henllys Iron Age Village with Pirates and Princes on 4 and 11 April.
Mwynhewch hwyl y Pasg ar Arfordir Penfro

Os ydych chi’n chwilio am ddiwrnod allan ardderchog ar gyfer y teulu'r Pasg hwn, edrychwch ar yr amrediad cyffrous o weithgareddau a digwyddiadau sydd ar gael ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 26/03/2018

Himalayan balsam flowering
Prosiect Pwyth mewn Pryd yn dal i frwydro yn ystod Wythnos Rhywogaethau Ymledol

Bydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn defnyddio Wythnos Rhywogaethau Ymledol (23-29 Mawrth) i godi ymwybyddiaeth o’r cynnydd cadarnhaol y mae prosiect Pwyth mewn Pryd yn ei wneud, sy’n targedu tri phlanhigyn anfrodorol yng Nghymoedd Gwaun a Chlydach.

Gyhoeddi 26/03/2018

Apelio ar bobl sy’n mynd â’u cŵn am dro i gadw eu hanifeiliaid anwes dan reolaeth yn ystod y tymor wyna

Mae’n dymor wyna, a chan fod llawer o lwybrau cyhoeddus yn croesi caeau defaid, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro’n ategu’r cyngor a’r arfer gorau y dylai pobl eu dilyn wrth fynd â’u cŵn am dro.

Gyhoeddi 23/03/2018

Volunteers have helped reconstruct an authentic Iron Age roundhouse at Castell Henllys.
Gwirfoddolwyr yn rhoi help llaw i ailadeiladu tŷ crwn Castell Henllys

Mae tîm o wirfoddolwyr diwyd wedi helpu i gwblhau dau gam hollbwysig fel rhan o brosiect i ailadeiladu tŷ crwn ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys.

Gyhoeddi 12/03/2018

Oriel y Parc’s annual Dragon Parade in St Davids will now take place on St Patrick’s Day – Saturday 17 March.
Gorymdaith y Ddraig wedi’i gohirio tan Ddiwrnod Sant Padrig

Nid oedd dreigiau hyd yn oed yn ddiogel rhag yr ymyrraeth a achoswyd gan yr eira trwm a’r tymereddau rhewllyd yn ddiweddar, gyda’r Bwystfil o’r Dwyrain a arweiniodd at ohirio Gorymdaith flynyddol y Ddraig yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc.

Gyhoeddi 09/03/2018

« First Previous 11 to 20 of 72 Next Last »

 Subscribe in a reader