I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


PCNPA Logo
Maes parcio Rhosson – gwrthod apêl

Mae un o arolygwyr cynllunio Llywodraeth Cymru wedi gwrthod apêl ynghylch datblygiad maes parcio heb awdurdod ger Tyddewi.

Gyhoeddi 14/12/2017

Map of diversion
Gwyriad ar waith ar Lwybr Arfordir Penfro ger Ceibwr

Mae Llwybr Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro yn cael ei ddargyfeirio ar hyn o bryd oherwydd tirlithriad ychydig i'r de o Bwllygranant, ger Ceibwr.

Gyhoeddi 12/12/2017

The National Park Authority’s Stitch in Time project is targeting three invasive species in Pembrokeshire’s Gwaun and Clydach Valleys.
Gwirfoddolwyr yn brwydro yn erbyn balsam gyda phrosiect Pwyth mewn Pryd

Mae prosiect Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Pwyth mewn Pryd, yn targedu tair rhywogaeth ymledol yng Nghymoedd Gwaun a Chlydach yn Sir Benfro.

Gyhoeddi 06/12/2017

National Park Authority Chair Mrs Gwyneth Hayward is pictured presenting the award to National Park Hero Charlies Mathieson.
Dyfarnu gwobr Arwr y Parc Cenedlaethol i un o hoelion wyth yr Awdurdod

Cafodd aelod sydd wedi ymddeol yn ddiweddar o Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ei gydnabod gyda gwobr anrhydeddus yng nghynhadledd Parciau Cenedlaethol y DU eleni.

Gyhoeddi 27/11/2017

Children can meet Santa in his magical grotto at all three events.
Hwyl yr ŵyl i’r teulu cyfan yn ffeiriau Nadolig y Parc Cenedlaethol

Os ydych chi'n chwilio am anrheg ar gyfer rhywun arbennig ac eisiau llenwi'r teulu gyda hwyl yr ŵyl, mae gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro dri digwyddiad i’ch helpu chi a'ch teulu fynd i ysbryd y Nadolig.

Gyhoeddi 16/11/2017

The Pembrokeshire Walking Groups Directory includes the details of more than 30 local groups to help people find the opportunities on their doorstep.
Dod o hyd i grwpiau cerdded lleol gyda chyfeiriadur newydd Sir Benfro

Nod y cyfeiriadur ar-lein newydd o grwpiau cerdded yw tynnu sylw mwy o bobl Sir Benfro at y cyfleoedd sydd ar gael ar garreg eu drws a helpu i wella eu hiechyd a’u lles.

Gyhoeddi 14/11/2017

Wildflower seeds were collected from the wildflower-rich hay meadows of St Davids Airfield, which is owned by the National Park Authority. Photo © Vicky Swann/Wyndrush Wild.
Cynllun cadwraeth y Parc Cenedlaethol yn helpu i sefydlu dôl blodau gwyllt newydd y ‘Bug Farm’

Mae hadau blodau gwyllt o gyn faes awyr o’r Ail Ryfel Byd wedi cael eu defnyddio i greu dôl wair frodorol newydd yn Dr Beynon’s Bug Farm ger Tyddewi.

Gyhoeddi 03/11/2017

Enjoy a Halloween Extravaganza at Carew Castle and Tidal Mill.
Digwyddiadau dychrynllyd a danteithion dieflig ar Arfordir Penfro'r hanner tymor hwn

Os ydych chi eisiau diddanu eich teulu gyda chastiau Calan Gaeaf neu straeon arswydus yn ystod y gwyliau hanner tymor, mae digon i'w wneud yn y 3 atyniad i ymwelwyr yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 25/10/2017

Pembrokeshire’s primary schools are being urged to enter the National Park Authority’s Year of Legends competition.
Cystadleuaeth chwedlau lleol gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Mae ysgolion cynradd Sir Benfro yn cael eu gwahodd i greu darluniau yn seiliedig ar fythau a llên gwerin lleol fel rhan o gystadleuaeth Blwyddyn y Chwedlau sy'n cael ei chynnal gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 16/10/2017

Caption: Applications are now open for the National Park Authority’s Skills in Action traineeship scheme.
Gwnewch gais nawr ar gyfer y cynllun hyfforddeiaeth Sgiliau ar Waith chwe mis

Os hoffech ennill cyflog wrth i chi ddysgu sgiliau ymarferol i'ch paratoi chi ar gyfer gyrfa ym maes cadwraeth ymarferol neu reoli ystadau, gwnewch gais nawr ar gyfer cynllun hyfforddeiaeth Sgiliau ar Waith Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 04/10/2017

« First Previous 11 to 20 of 78 Next Last »

 Subscribe in a reader