I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Anna Clarke as Princess Nest Taffire Theatre Company
Y dywysoges Nest yn ysbrydoli drama yn y castell

Bydd Castell Caeriw, a reolir gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, yn dod ag un o ffigyrau hanesyddol Cymru yn fyw mewn dau ddigwyddiad arbennig.

Gyhoeddi 14/07/2017

From the North © Beth Robinson
Oriel y Parc yn rhoi lle canolog i arlunydd sy’n canu

Pan ddaeth afiechyd i’w rhan, daeth ei gyrfa ym myd yr opera i ben a dychwelodd Beth Robinson o Sir Benfro at ei gwreiddiau arfordirol a throi at arlunio fel modd i fynegi’i hun yn greadigol. Bydd arddangosfa ddiweddaraf Beth, Fy Nghartref Hynafol a Bythol, yn agor ar 18 Gorffennaf a bydd yn rhedeg tan 2 Medi yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi.

Gyhoeddi 10/07/2017

Warden team strimming the Pembrokeshire Coast Path
Wardeiniaid Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cadw mynediad ar agor i gerddwyr Sir Benfro

Mae cerddwyr yn cymryd y llwybr agored sydd o’u blaen yn ganiataol yn aml wrth gychwyn ar eu hoff ran o Lwybr Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro neu pan maent eisiau archwilio llwybr ar hawl dramwy gyhoeddus arall.

Gyhoeddi 30/06/2017

Dweud eich dweud ar ddyfodol y Parc Cenedlaethol

Os ydych chi’n byw, yn gweithio neu’n chwarae ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac am ddylanwadu ar ei ddyfodol, dyma’ch cyfle i ddweud eich dweud ar gamau cynnar Cynllun Datblygu Lleol Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Gyhoeddi 28/06/2017

St Davids Airfield
Mwynhewch ‘baradwys betalog’ Sir Benfro ar Ddiwrnod Cenedlaethol y Dolydd

Cymerwch y cyfle i archwilio a dysgu am un o gynefinoedd mwyaf arbennig Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ar ddydd Sadwrn, 1 Gorffennaf, sef Diwrnod Cenedlaethol y Dolydd.

Gyhoeddi 27/06/2017

Castell Henllys Iron Age Village achieved the 2017 TripAdvisor Certificate of Excellence alongside Carew Castle, Oriel y Parc, the Pembrokeshire Coast Path and the Pembrokeshire Coast National Park itself.​
Cydnabod rhagoriaeth atyniadau’r Parc Cenedlaethol

Newyddion da i ymwelwyr Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yr haf hwn – mae pob un o’i atyniadau sydd wedi'u rhestru ar wefan deithio TripAdvisor wedi cael y Dystysgrif Rhagoriaeth anrhydeddus.

Gyhoeddi 26/06/2017

Children enjoyed a variety of different activities.
Dathlu dysgu yn yr awyr agored!

Daeth ysgolion ledled Sir Benfro ynghyd yn Orielton Field Studies Centre i ddathlu'r awyr agored yn fan dysgu.

Gyhoeddi 22/06/2017

Outgoing National Park Authority Chairman Cllr Mike James is pictured with newly appointed Chair, Mrs Gwyneth Hayward, Vice Chairman, Mr Ted Sangster and National Park Authority Chief Executive Tegryn Jones.
Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ethol Cadeirydd newydd

Yn ddiweddar, y mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro wedi penodi ei Gadeirydd newydd. Mae Mrs Gwyneth Hayward, sy’n Gadeirydd benywaidd cyntaf yr Awdurdod, yn cymryd yr awenau gan y Cynghorydd Mike James sydd wedi bod yn y swyddogaeth ers 2013.

Gyhoeddi 21/06/2017

Steven Jones is the Pembrokeshire Coast National Park Authority’s new Operations Manager.
Rheolwr Gweithrediadau Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ymgymryd â rôl newydd

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi penodi Rheolwr Gweithrediadau i gyflawni a gweithredu gwaith rheoli tir, mynediad ac eiddo yr Awdurdod.

Gyhoeddi 20/06/2017

PCNPA Logo
Cyhoeddi lwfansau a threuliau Aelodau Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Derbyniodd 18 Aelod Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro gyfanswm o £78,945 mewn cyflogau sylfaenol ac uwch yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf (1 Ebrill 2016 hyd at 31 Mawrth 2017).

Gyhoeddi 15/06/2017

« First Previous 61 to 70 of 73 Next Last »

 Subscribe in a reader