I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » Canllaw Digwyddiad Awyr Agored » 1. Ymchwilio ac ymgynghori » 1.4 Digwyddiadau eraill

1.4 Ystyried digwyddiadau eraill

< Yn ôl   Rhestr Wirio   Dangos map

Elfen arall y mae angen ei hystyried yw a oes digwyddiadau eraill yn cael eu cynnal ar yr un diwrnod, a’r effaith all hynny ei gael ar y cyfranogwyr, gwylwyr, tirfeddianwyr, defnyddwyr eraill, darparwyr llety, y llefydd parcio sydd ar gael, traffig ac unrhyw wasanaeth cysylltiedig arall.

Yn ogystal ag ystyried digwyddiadau eraill, cofier bod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro hefyd yn gyrchfan poblogaidd i’r rhai sy'n chwilio am hamddena tawel a mwynhau cymeriad yr ardal. Cofiwch asesu effaith y gallai eich digwyddiad ei gael ar y cyhoedd ac a oes angen i chi ystyried mesurau ychwanegol megis stiwardio er mwyn osgoi gwrthdaro posibl â defnyddwyr eraill y Parc.

Maes Parcio brysyr

Dylai trefnwyr digwyddiadau ystyried o ddifrif cynnal digwyddiadau y tu allan i'r prif gyfnodau gwyliau, all roi hwb economaidd i'r ardal ar adegau tawelach a hefyd leihau'r pwysau ar fusnesau yn ystod y tymor brig.

Hefyd gall yr amseroedd tawelach hyn gynnig mwy o ddewis i gyfranogwyr ac i wylwyr y digwyddiadau o ran llety a llefydd i ymweld, llefydd bwyta ac yfed, ac yn ogystal yn lleihau tagfeydd traffig. Bydd busnesau lleol yn awyddus iawn i gael busnes ychwanegol sy'n deillio o ddigwyddiadau ar adegau heblaw am y prif gyfnodau gwyliau.

< Yn ôl   Hafan Canllawiau   Gwybodaeth bellach