I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » Canllaw Digwyddiad Awyr Agored » 1. Ymchwilio ac ymgynghori » 1.6 Cynnal y digwyddiad?

1.6 Penderfynu ai cynnal y digwyddiad neu beidio

< Yn ôl   Rhestr Wirio   Dangos map

Ar ôl cymryd i ystyriaeth ardaloedd, lleoliadau, llwybrau a gweithgareddau priodol, gan drafod y cynigion gyda thirfeddianwyr, yr amseru, digwyddiadau eraill ac, os oes angen caniatâd, mae nawr yn amser da i bwyso a mesur eich cynlluniau a gwneud penderfyniad i symud ymlaen i Gam Dau neu i newid eich cynlluniau.

< Yn ôl   Hafan Canllawiau   Gwybodaeth bellach