I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » Canllaw Digwyddiad Awyr Agored » 2. Cynllunio a Gweithredu » 2.1 Paratoi Cynllun Digwyddiad

2.1 Paratoi Cynllun Digwyddiad

< Yn ôl   Rhestr Wirio   Dangos map

Unwaith y penderfynwyd y bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal, gall y cyfnod cynllunio a gweithredu ddechrau.

Mae llawer o drefnwyr digwyddiadau yn defnyddio Cynllun Digwyddiad sy'n ffordd ddefnyddiol iawn o gadarnhau bod yr holl bryderon wedi cael eu hystyried a bod pawb sy'n gysylltiedig â’r digwyddiad yn deall beth yn union yw eu rôl a’u cyfrifoldebau.

Mae'r Cynllun Digwyddiad hefyd yn sicrhau bod y gwaith paratoi yn dilyn yr amserlen ac wedi’i gwblhau mewn modd amserol.  Argymhellir bod Cynllun Digwyddiad yn cael ei lunio ar gyfer pob digwyddiad.

< Yn ôl   Hafan Canllawiau   Gwybodaeth bellach