I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » Canllaw Digwyddiad Awyr Agored » 2. Cynllunio a Gweithredu » 2.3 Cymeradwyaeth bellach?

2.3 A oes angen cael cymeradwyaeth bellach?

< Yn ôl   Rhestr Wirio   Dangos map

Bydd y math o ddigwyddiad, ei faint a’i leoliad yn dylanwadu ar pa gyrff a mudiadau y mae angen i chi gysylltu â hwy. Mewn rhai achosion, bydd angen cymeradwyaeth neu drwyddedu gan asiantaethau cyhoeddus megis Cyngor Sir Penfro neu Gyfoeth Naturiol Cymru.

Os bydd eich digwyddiad yn defnyddio neu’n effeithio ar ffordd gyhoeddus, bydd angen i chi gysylltu â'r Asiantaeth Priffyrdd.

Ailgyweiriad dros dro

Os ydych yn dymuno gwahardd y cyhoedd o'r fan lle mae ganddynt hawl i fod yno megis llwybr cyhoeddus, traeth neu dir mynediad, yna bydd angen i chi gael caniatâd ac o bosibl trwydded gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Os oes amheuaeth, dylai trefnwyr digwyddiadau fod yn rhagofalus a chysylltu i wneud ymholiadau.

< Yn ôl   Hafan Canllawiau   Gwybodaeth bellach