I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » Canllaw Digwyddiad Awyr Agored » 2. Cynllunio a Gweithredu » 2.7 Briffio bartïon perthnasol

2.7 Briffio pob parti perthnasol arall

< Yn ôl   Rhestr Wirio   Dangos map

Mae'n arfer da i rannu gwybodaeth eich cynllun digwyddiad gyda'r holl bartïon perthnasol yn fuan cyn y digwyddiad er mwyn sicrhau bod pawb yn deall yn union beth yw eu cyfrifoldebau, yr amseriadau ac effeithiau posibl y digwyddiad.

Mae cyfathrebu yn gwbl allweddol, ac mae perchnogion tir yn gwerthfawrogi bod pob mater o bryder wedi’u hystyried ac wedi derbyn sylw a bod yna gynllun trefnus ar gyfer y diwrnod.

< Yn ôl   Hafan Canllawiau   Gwybodaeth bellach