I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » Canllaw Digwyddiad Awyr Agored » 3. Adfer ac adolygu » 3.1 Ar ôl y digwyddiad

3.1 Ar ôl y digwyddiad

< Yn ôl   Rhestr Wirio   Dangos map

Pan fydd y cyfranogwr diwethaf wedi croesi'r llinell derfyn nid yw'r gwaith ar ben. Mae tacluso cyn gynted â phosibl ar ôl y digwyddiad yn hanfodol.

Glanhau'r traeth

Dylai trefnwyr digwyddiadau sicrhau bod yr holl sbwriel yn cael ei glirio, ei ailgylchu lle bo hynny'n bosibl, a bod arwyddion ac unrhyw seilwaith arall dros dro yn cael eu symud oddi yno.

Mae'n syniad da i roi amserlen sy’n rhoi manylion am y cynllun clirio a rolau a chyfrifoldebau i sicrhau bod y safle'n cael ei glirio a’i adfer i gyflwr fydd wrth fodd y rheolwr tir.

< Yn ôl   Hafan Canllawiau   Gwybodaeth bellach