I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » Cynllunio Eich Ymweliad » Traethau » Diogelwch ar y Traeth

Diogelwch ar y Traeth

Fe all unrhyw draeth fod yn beryglus o dan yr amodau anghywir. Fe fydd y canllawiau hyn yn help i'ch diweddaru a'ch arfogi chi fel y gallwch fwynhau traethau hyfryd Sir Benfro i'r eithaf, a hynny'n ddiogel.

Mewn argyfwng ar y traeth neu'r arfordir, ffoniwch 999 a gofynnwch am Wylwyr y Glannau (Coastguard).


Ystyriwch faneri ac arwyddion rhybudd bob amser.

Canllawiau diogelwch:

Baneri ac arwyddion rhybudd – ystyriwch y rhain bob tro a chofiwch beth yw eu hystyr. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod os oes offer achub bywyd a ffôn argyfwng ar gael, a ble maen nhw. Mae un banner coch/melyn yn golygu bod yr Achubwyr bywyd ar ddyletswydd.  Cofiwch ofyn iddyn nhw am gyngor. Cofiwch eich bod yn nofio/ymdrochi rhwng y baneri coch a melyn ar draethau sydd wedi eu patrolio.

Plant - goruchwyliwch blant a chŵn ar bob adeg, yn enwedig ar gopa'r clogwyni a phan fyddan nhw'n nofio/ymdrochi.
Nofio - peidiwch â mynd allan o'ch dyfnder. Nofiwch ar hyd y traeth ac nid allan yn y môr. Byddwch yn arbennig o ofalus mewn traethau anghysbell. Mae'r môr yn oer, hyd yn oed yn yr Haf, felly peidiwch â nofio pan fyddwch chi'n boeth iawn, yn fuan wedi pryd o fwyd neu ar ôl yfed alcohol. Os ydych yn dechrau teimlo'n oer yn y môr, dewch allan.

Teclynnau aer (Inflatables) - gwnewch yn siŵr eich bod yn clymu teclynnau aer at linell neu angor ac yn eu cadw'n agos at y traeth. Maen nhw'n gallu bod yn arbennig o beryglus mewn gwyntoedd oddi ar y lan. Ni ddylech ddefnyddio gwelyau aer ar y dŵr. Os yw'ch dingi/pêl aer ayb yn cael eu cario allan i'r môr, peidiwch â nofio ar eu hôl.

Llanwau a cherrynt - holwch i weld pa amser mae'r llanw'n uchel bob tro – mae'n newid bob dydd. Mae llawer o draethau o dan y dŵr yn gyfan gwbl pan fydd y llanw'n uchel, neu, yn aml, ynghynt na hyn. Peidiwch â chael eich torri i ffwrdd gan y llanw. Os cewch eich torri i ffwrdd, ceisiwch aros yn uwch na'r llinell dŵr uchel ac arhoswch yno nes i'r llanw fynd nôl allan. Peidiwch â cheisio dringo i fyny'r clogwyni. Fel arfer, mae'r cerrynt ar ei gyflymaf pan fydd y llanw hanner ffordd, ac mae'n fwy tebygol o fod yn beryglus i nofio pan fydd y llanw'n mynd allan.

Clogwyni - peidiwch ag eistedd o dan glogwyni, na'u dringo. Efallai eu bod nhw'n edrych yn gadarn, ond mae llawer o glogwyni'n erydu'n gyson i mewn i'r môr. Fe all hyd yn oed craig fach achosi anaf. Ar gopa'r clogwyni, cadwch oddi wrth yr ymyl. Yn aml, mae clogwyni'n cael eu tandorri gan wynt a glaw, ac efallai y bydd glaswellt gwlyb yn llithrig.

Gwrthrychau amheus – ffoniwch yr heddlu neu Wylwyr y Glannau os ydych yn dod o hyd i wrthrych sy'n edrych yn amheus, e.e. drwm cemegol neu galedwedd milwrol.

Pysgota – os ydych wedi bod yn pysgota, ewch ag unrhyw dacl a sbwriel gyda chi. Mae hen fachau a hen linyn yn gallu anafu pobl a bywyd gwyllt.