I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » Canllaw Digwyddiad Awyr Agored » Gwybodaeth bellach » Nodau'r Parc Cenedlaethol

Nodau Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Mae dau ddiben statudol i Awdurdodau Parciau Cenedlaethol, a nodir yn Neddf yr Amgylchedd 1995:


  • gwarchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol y Parc Cenedlaethol
  • hyrwyddo cyfleoedd i’r cyhoedd fwynhau a deall rhinweddau arbennig y Parc Cenedlaethol

a dyletswydd statudol:


  • i feithrin lles economaidd a chymdeithasol y cymunedau sy’n byw yn y Parc Cenedlaethol

Fodd bynnag, nid yw Parciau Cenedlaethol yn eiddo cyhoeddus. Yn achos Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, mae'r rhan fwyaf o'r tir (mwy na 95 y cant) yn eiddo preifat.

Mae Awdurdodau Parciau Cenedlaethol yn cyflawni eu nodau drwy amrywiaeth o wasanaethau, gan gynnwys cyngor, addysg, prosiectau cadwraeth a rheolaeth gynllunio.