I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Gofalu Am » Rheoli Tir er budd Cadwraeth » Rhywogaethau estron goresgynno

Rhywogaethau estron goresgynnol (INNS)

Gall rhywogaethau estron goresgynnol (INNS) drechu rhywogaethau brodorol y DU; newid ecosystemau’n ffisegol a difrodi eiddo. Fe all rhai, fel yr efwr enfawr, fod yn niweidiol dros ben i iechyd dynol. 

Anaml y bydd trin INNS yn dameidiog yn rhoi sylw i ffynonellau haint, sy’n awgrymu y bydd triniaeth yn gorfod parhau’n ddiderfyn. Nid yw triniaeth yn rhad – amcangyfrifwyd ei bod yn costio £1.7 biliwn y flwyddyn i reoli INNS yn y DU – felly, gwell atal na gwella.

Mae Rhywogaethau Estron Goresgynnol yn ysgogi newid mewn ecosystemau ac yn cyfrannu at golli bioamrywiaeth. Mae costau rheoli’r rhain yn cynyddu’n sylweddol dros amser os nad ydynt yn cael eu clirio. Gallant hefyd effeithio ar iechyd pobl, achosi difrod i eiddo a strwythurau a helpu i afiechydon ledaenu gan achosi i ecosystemau naturiol ddirywio.

Gwirfoddolwyr yn cael gwared ar Jac y neidiwr.
Gwirfoddolwyr yn cael gwared ar Jac y neidiwr.

Dyma ragor o wybodaeth am dri o’r planhigion estron goresgynnol sydd fwyaf cyffredin yn y Parc Cenedlaethol – rhododendron, clymog Japan, a Jac y neidiwr – ac am brosiect Pwyth mewn Pryd Awdurdod y Parc Cenedlaethol i fynd i’r afael â nhw yng Nghwm Gwaun.

Gallwch hefyd ddarganfod mwy am wybodaeth ychwanegol ar ddeddfwriaeth, cyfrifoldeb a pholisi Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar INNS.

Gwybodaeth ynglyn a 'Mynd at Wraidd y Mater' a 'Edrychwch, Glenhewch, Sychwch'