I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Gofalu Am » Rheoli Tir er budd Cadwraeth » Rhywogaethau estron goresgynno

Rhywogaethau estron goresgynnol (INNS)

Gall rhywogaethau estron goresgynnol (INNS) drechu rhywogaethau brodorol y DU; newid ecosystemau’n ffisegol a difrodi eiddo. Fe all rhai, fel yr efwr enfawr, fod yn niweidiol dros ben i iechyd dynol. 

Anaml y bydd trin INNS yn dameidiog yn rhoi sylw i ffynonellau haint, sy’n awgrymu y bydd triniaeth yn gorfod parhau’n ddiderfyn. Nid yw triniaeth yn rhad – amcangyfrifwyd ei bod yn costio £1.7 biliwn y flwyddyn i reoli INNS yn y DU – felly, gwell atal na gwella.


Gwirfoddolwyr yn cael gwared ar Jac y neidiwr ym Mhorthgain.

Dyma ragor o wybodaeth am dri o’r planhigion estron goresgynnol sydd fwyaf cyffredin yn y Parc Cenedlaethol – rhododendron, clymog Japan, a Jac y neidiwr – ac am brosiect Pwyth mewn Pryd Awdurdod y Parc Cenedlaethol i fynd i’r afael â nhw yng Nghwm Gwaun.