I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

< Yn ôl   Hafan Castell Henllys   Dod o hyd i ni

Castell Henllys Iron Age Village

Nodwch: Codir tâl ychwanegol ar gyfer rhai digwyddiadau a gweithgareddau arbennig. Am ragor o wybodaeth, ewch i’r tudalen digwyddiadau neu cysylltwch â ni.

Amserau agor y gwanwyn/haf

26 Mawrth 2018 ymlaen
​Ar agor bob dydd 10am-5pm (mynediad olaf am 4.15pm).

 

Prisiau’r hydref/gaeaf:

Oedolyn £5.50
Plant £3.50
Consesiwn £4.50 (pobol dros 65 oed neu fyfyrwyr gyda cherdyn myfyrwyr dilys).
Teulu £15.00 (dau oedolyn a dau blentyn).

 

Mae aelodau'r Clwb Archeolegwyr Ifanc yn mynd am ddim yng nghwmni oedolyn sy'n talu.

 

Tocynnau Tymor:

Oedolyn £15.00
Plant £12.00
Teulu £40.00

Mae tocynnau tymor yn ddilys am un flwyddyn o'r dyddiad prynu ac yn caniatáu mynediad i Gastell Henllys a Chastell Caeriw.

​Croeso i gŵn: Mae croeso i gŵn ar dennyn ond ni chaniateir cŵn y tu mewn i'r caffi. Caniateir cŵn ar y feranda a'r mannau eistedd y tu allan.

Grwpiau:
Mae Castell Henllys ar agor trwy gydol y flwyddyn i grwpiau sy’n archebu ymlaen llaw, ac eithrio yn ystod gwyliau’r Nadolig a Chalan (cysylltwch â ni am fanylion).

Ymweliadau ysgol
Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau i ysgolion, gweler ein tudalen Ymweliadau ysgol.

Cysylltwch â ni i drefnu’ch ymweliad. Ffoniwch 01239 891319 neu ebostiwch ymholiadau@castellhenllys.com.

< Yn ôl   Digwyddiadau   Cysylltu â ni