I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

< Yn ôl   Hafan Castell Henllys   Dod o hyd i ni

Clwb Archeolegwyr Ifanc

Sefydlwyd Cangen Sir Benfro o’r Clwb Archeolegwyr Ifanc gan staff o Awdurdod y Parc Cenedlaethol a gwirfoddolwyr lleol oedd â diddordeb mewn hanes ac archeoleg.

Mae’r gangen yn trefnu sesiynau misol gan annog yr aelodau i ddarganfod, ymweld, gwneud ac archwilio drwy weithgareddau amrywiol dan do ac yn yr awyr agored.

Young Archaeologists

Y Clwb Archeolegwyr Ifanc yw’r unig glwb archeoleg ar gyfer pobl ifanc rhwng wyth a 17 oed ym Mhrydain. Yn 1993 cymerwyd y Clwb drosodd gan Gyngor Archeoleg Prydain. Llywydd y Cyngor yw Tony Robinson (o’r rhaglen Time Team ar Channel 4).

Mae llawer o fanteision i’r aelodau, gan gynnwys cylchgrawn arbennig a thocyn sy’n caniatáu mynediad am ddim neu am bris gostyngol i dros 180 o safleoedd treftadaeth annibynnol ledled y Deyrnas Unedig.

Gall aelodau’r Clwb Archeolegwyr Ifanc ddod i Gastell Henllys am ddim pan fyddant gydag oedolyn sy’n talu.

Beth am ymuno? Cysylltwch â Karen Everson yng Nghastell Henllys ar 01239 891319 i gael rhagor o fanylion.

< Yn ôl   Digwyddiadau   Cysylltu â ni