I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » Cerdded yn y Parc » Llwybr Arfordir Penfro

Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro

Mae Llwybr Arfordir Sir Benfro yn ymlwybro ar hyd 186 milltir (299km) o'r golygfeydd arfordirol mwyaf trawiadol ym Mhrydain. Mae'n ymdroelli o Landudoch yn y gogledd i Lanrhath yn y de.

Mae Llwybr Arfordir Cymru a'r International Appalachian Trail yn dilyn ffordd y Llwybr trwy Sir Benfro.

Cerddwyr ar y Llwybr Arfodir tua St Non's
Cerddwyr ar Lwybr yr Arfordir ger Caerfai.

Swyddog y Llwybr Cenedlaethol yw Theresa Nolan.

Rydyn ni'n cynnal a chadw'r Llwybr gyda nawdd gan Gyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru.

Am fwy o wybodaeth ar Lwybr Cenedlaethol Llwybr Arfordir Sir Befnro - rhowch glic ar wefan y Llwybr Cenedlaethol.