I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » Llefydd i Ymweld â Nhw » Castell a Melin Heli Caeriw » Amserau a Phrisiau

Amserau Agor a Phrisiau Mynediad Castell Caeriw

Nodwch: Codir tâl ychwanegol ar gyfer rhai digwyddiadau a gweithgareddau arbennig. Am ragor o wybodaeth, ewch i’r tudalen digwyddiadau neu cysylltwch â ni.

 

Amserau agor y gwanwyn/haf

​25 Mawrth-28 Hydref 2018
Castell a Melin Heli ar agor bob dydd 10am-5pm (mynediad olaf am 3.30pm).

​Hanner tymor mis Hydref
Castell a Melin Heli ar agor dydd Llun 29 Hydref-4 Tachwedd 10am-4pm (mynediad olaf am 3.30pm).
 

Prisiau’r gwanwyn/haf:

Oedolyn £5.50
Plant £3.50
Consesiwn £4.50 (pobol dros 65 oed neu fyfyrwyr gyda cherdyn myfyrwyr dilys).
Teulu £15.00 (dau oedolyn a dau blentyn).

 

Tocynnau Tymor:

Oedolyn £15.00
Plant £12.00
Teulu £40.00

Mae tocynnau tymor yn ddilys am un flwyddyn o'r dyddiad prynu ac yn caniatáu mynediad i Bentref Oes Haearn Castell Henllys a Chastell Caeriw. 

Am wybodaeth bellach, mae croeso i chi ein ffonio ni ar 01646 651782 neu e-bostio: ymholiadau@castellcaeriw.com.