I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Polisïau » Cynllun Datblygu Lleol 2 » Papurau Cefndir

Papurau Cefndir

Y cam cyntaf wrth baratoi’r cynllun newydd yw adolygu’r wybodaeth sydd eisoes yn bodoli o’r sylfaen dystiolaeth, ac yna casglu tystiolaeth bellach yn ôl yr angen. 

Fe fydd hyn yn sicrhau bod y cynllun datblygu’n seiliedig ar wir dystiolaeth, fel bod y cynllun yn cael ei weld fel un ‘cadarn’. 

Maen nhw’n cynnwys cynlluniau a chynigion gan sefydliadau eraill.

Caiff y Papurau Cefndir hyn eu diweddaru, ac ychwanegir atynt, trwy gydol y broses o baratoi’r Cynllun.