I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Polisïau » Cynllun Datblygu Lleol 2 » Cytundeb Cyflenwi

Cytundeb Cyflenwi

Mae’r Cytundeb Cyflenwi yn ddatganiad cyhoeddus sy’n cynnwys Amserlen ar gyfer paratoi diweddariad o’r Cynllun Datblygu Lleol, ac mae’n nodi pryd fydd budd-ddeiliaid a’r gymuned yn gallu cyfrannu, a sut.

Mae'r Awdurdod wedi darparu cyfle i roi sylwadau ar y Cytundeb Cyflawni drafft.

Cafodd y Cytundeb Cyflawni ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru ar 25 Gorffennaf 2016.

Cytundeb Cyflenwi

Rhestr lawn o Ymgynghoreion Eraill

Adroddiad Ymgynghoriadau ar y Cytundeb Cyflawni

Darllen Fersiwn Hawdd y Cytundeb Cyflawni

Am wybodaeth bellach, mae croeso i chi gysylltu â Gwasanaeth Cyfeiriad y Parc yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Parc Llanion, Doc Penfro, Sir Benfro. SA72 6DY. Ffoniwch 01646 624800. e-bostiwch devplans@pembrokeshirecoast.org.uk