I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » Cerdded yn y Parc » Cyfeiriadur Cerdded

Cyfeiriadur Cerdded Sir Benfro

Ydych chi’n trefnu teithiau cerdded i bobl ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, neu eisiau ymuno a grwp cerdded? Os felly, rhowch olwg ar gyfeiriadur ar-lein o grwpiau cerdded lleol a luniwyd gan awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Bydd Cyfeiriadur Grwpiau Cerdded Sir Benfro yn ei gwneud hi'n haws i bobl sydd am elwa ar fanteision iechyd a chymdeithasol cerdded, ddod o hyd i’r cyfleoedd sydd ar gael iddyn nhw yn eu hardal leol.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn creu cyfeiriadur lleol i annog pobl i gysylltu â grwpiau cerdded lleol.
​Cliciwch y llun i lawrlwytho'r fersiwn diweddaraf o Gyfeiriadur Grwpiau Cerdded Sir Benfro.

Caiff y gwaith hwn ei ariannu drwy Raglen Gwella Hawliau Tramwy Llywodraeth Cymru.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cynnwys manylion eich grŵp yn y cyfeiriadur, neu mae angen i chi ddiweddaru manylion eich grŵp, anfonwch enw eich grŵp, eich lleoliad a’ch manylion cyswllt at darganfod@arfordirpenfro.org.uk.