I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » Cerdded yn y Parc » Dewch i gerdded Sir Benfro

Dewch i gerdded Sir Benfro

Mae Dewch i Gerdded Sir Benfro yn hybu amrywiaeth o weithgareddau, digwyddiadau a llwybrau a fydd yn helpu pobl i gymryd eu camau cyntaf at wneud cerdded yn rhan o’u trefn o ddydd i ddydd.

Yn cael ei chydlynu gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Sir Benfro, mae menter Dewch i Gerdded Sir Benfro yn cefnogi gwaith Partneriaeth Creu Cymru Egnïol Sir Benfro. Ymhlith y partneriaid mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cymunedau yn Gyntaf a Llyfrgelloedd Sir Benfro.

Gŵyl Gerdded Dewch i Gerdded Sir Benfro 12 Mai

Rhaglen Teithiau Cerdded

Teithiau’r bore yn dechrau am 10am, teithiau’r prynhawn yn dechrau am 1pm.

Gwyl Gerdded Dewch i Gerdded Sir Benfro 2018