I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » Cerdded yn y Parc » Dewch i gerdded Sir Benfro

Dewch i gerdded Sir Benfro

Mae Dewch i Gerdded Sir Benfro yn hybu amrywiaeth o weithgareddau, digwyddiadau a llwybrau a fydd yn helpu pobl i gymryd eu camau cyntaf at wneud cerdded yn rhan o’u trefn o ddydd i ddydd.

Yn cael ei chydlynu gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Sir Benfro, mae menter Dewch i Gerdded Sir Benfro yn cefnogi gwaith Partneriaeth Creu Cymru Egnïol Sir Benfro. Ymhlith y partneriaid mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cymunedau yn Gyntaf a Llyfrgelloedd Sir Benfro.

 

Dewch i gerdded Sir Benfro

Sesiynau Gweithdy Am Ddim
20 Tachwedd 2017
​10am-3.30pm
Lleoliad: Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Parc Llanion, Doc Penfro, Sir Benfro, SA72 6DY.

Gweithdy dwy ran AM DDIM i helpu grwpiau a sefydliadau ddysgu mwy am y cyfleoedd a’r buddion o gerdded. NID yw’n hanfodol mynychu’r sesiwn bore a phrynhawn.

Bydd y gweithdy yn eich helpu i annog pobl i gerdded fel rhan o’u bywyd pob dydd, ac yn rhoi gwybodaeth ar sut mae cerdded yn fuddiol i iechyd a lles. Bydd y gweithdy hefyd yn dangos sut y gellir cyfuno cerdded â gweithgaredd arall megis addysg, gwaith cymunedol, iechyd a gofal cymdeithasol. 

Bore (Rhan 1) 10am- 12 canol dydd
Bydd sesiwn y bore yn darparu gwybodaeth ar y fenter Dewch i Gerdded Sir Benfro a’r adnoddau sydd ar gael i bawb, bydd yn cynnwys gwybodaeth ar fuddion iechyd a chymdeithasol cerdded yn ogystal â chyngor ar sut mae gwneud cerdded yn hwyl i bawb.

Prynhawn (Rhan 2) 12.30pm-3.30pm
Bydd sesiwn y prynhawn yn sesiwn flasu ymarferol yn cynnwys arddangos diffibriliwr, iechyd a diogelwch, teilwra cyfleoedd cerdded i anghenion grŵp, cynllunio llwybr, darllen map a gwneud cerdded yn hwyl i bawb, yn ogystal â thaith gerdded fer.

Os oes gennych ddiddordeb, cwblhewch y ffurflen ateb a’i hafnon yn ôl at hannahb@arfordirpenfro.org.uk erbyn Dydd Gwener 3 Tachwedd 2017.

Os ydych yn mynychu am y diwrnod cyfan dewch â phecyn bwyd gyda chi.

MAE NIFEROEDD YN BRIN a BYDD LLEOEDD YN CAEL EU NEILLTUO AR Y SAIL Y CYNTAF I’R FELIN.