I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Polisïau » Cynllun Datblygu Lleol 2 » Camau Paratoi » Strategaeth a Ffefrir » Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol

Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol

Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol yn y Cynllun Datblygu Lleol

Mae’r dyraniadau tir wedi’u nodi yn y Cynllun Adneuo lle mae’r trefniadau ymgynghori hefyd wedi’u nodi.

I wneud y gwaith o baratoi'r Cynllun hwnnw mae'r Awdurdod wedi gwahodd unrhyw un sydd â budd mewn tir i gyflwyno safleoedd i'w hystyried ar gyfer eu cynnwys yn y cynllun datblygu lleol.  Mae'r Awdurdod hefyd wedi cynnwys rhai safleoedd i'w hystyried yn sgîl astudiaethau a wnaed ar ran yr Awdurdod. 

Roedd asesiad wedi’i wneud gan yr Awdurdod Parc Cenedlaethol i weld pa safleoedd oedd yn cyd-fynd â'r Strategaeth drafft a Ffefrir a pha rai nad oeddent yn cyd-fynd, ac ymgynghorwyd ar hynny fel rhan o’r ymgynghori ar y Strategaeth drafft a Ffefrir. 

Yr ymgynghoriad ar y Papur Cefndir ar Fethodoleg Safleoedd Ymgeisiol  oedd y cam cyntaf yn y broses Safleoedd Ymgeisiol, oedd yn rhoi’r cyfle i’r rhanddeiliaid allweddol gymryd rhan a helpu i lywio’r broses.

Mae pob un o’r safleoedd ymgeisiol a gyflwynwyd wedi’u cynnwys ar Gofrestr (gweler y tabl isod) sy’n galluogi unrhyw un gael golwg ar y safleoedd sydd wedi’u cyflwyno i’w hystyried.  

Mae'r Gofrestr isod yn gosod safleoedd mewn grwpiau yn ôl ardal Cyngor Cymuned, ac mae’n cynnwys yr asesiad cyfredol (Cam y Cynllun Adnau) a’r casgliadau y daeth yr Awdurdod iddynt o ran pob safle unigol, a map o bob safle.

Mynegai a Ddiweddarwyd o’r Safleoedd Ymgeisiol