I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Ffurflenni Cais » Furfflenni a Nodiadau Cyngor

Ffurflenni Ceisiadau Cynllunio a Nodiadau Cyngor

Cewch wneud eich cais ar-lein drwy’r Porth Cynllunio neu drwy'r post gan ddefnyddio’r ffurflenni cais perthnasol. 

Gallwch weld a lawrllwytho'r ffurflenni a'r nodiadau cyfarwyddyd cysylltiedig trwy ddilyn y dolenni isod. 

Hysbysebion

Cais am ganiatâd cynllunio a chaniatâd i arddangos hysbyseb(ion).

Nodiadau Cyngor

Cais am ganiatâd i arddangos hysbyseb(ion).

Nodiadau Cyngor

 

Hysbysiad Ymlaen Llaw: Amaethyddiaeth, Goedwigaeth a Thelathrebu

Cais am hysbysiad ymlaen llaw am datblygiad ym maes amaethyddiaeth neu goedwigaeth –  adeilad arfaethedig

Nodiadau Cyngor

Cais am hysbysiad ymlaen llaw am datblygiad ym maes amaethyddiaeth neu goedwigaeth – ffordd arfaethedig.

Nodiadau Cyngor

Cais am hysbysiad ymlaen llaw am datblygiad ym maes amaethyddiaeth neu goedwigaeth – cloddio/gwastraff.

Nodiadau Cyngor

Cais am hysbysiad ymlaen llaw am datblygiad ym maes amaethyddiaeth neu goedwigaeth – tanc pysgod arfaethedig (cawell). 

Nodiadau Cyngor

Cais am hysbysiad ymlaen llaw am datblygiad arfaethedig gan weithredwyr systemau côd  telathrebu.

Nodiadau Cyngor

 

Tystysgrifau Datblygiad Cyfreithlon

Cais am dystysgrif datblygiad cyfreithlon ar gyfer defnydd neu weithrediad neu  weithgaredd gan gynnwys y rheiny sy’n torri amod cynllunio.

Nodiadau Cyngor

Cais am dystysgrif datblygiad cyfreithlon ar gyfer defnydd neu ddatblygiad arfaethedig.

Nodiadau Cyngor

 

Ardal Gadwraeth

Cais gan ddeiliad ty am ganiatâd cynllunio am waith ar/neu ymestyn annedd a chaniatâd ardal gadwraeth.

Nodiadau Cyngor

Cais am ganiatâd cynllunio a chaniatâd ardal gadwraeth ar gyfer gwaith dymchwel mewn ardal gadwraeth.

Nodiadau Cyngor

Cais am ganiatâd ardal gadwraeth ar gyfer gwaith dymchwel mewn ardal gadwraeth.

Nodiadau Cyngor

 

Amodau

Cais i gymeradwyo manylion sydd wedi’u cadw’n ôl gan amod.

Nodiadau Cyngor

 

Dymchwel

Cais am hysbysiad ymlaen llaw am waith dymchwel arfaethedig.

Nodiadau Cyngor

 

Caniatâd Cynllunio Llawn

Cais am ganiatâd cynllunio. 

Nodiadau Cyngor

Cais am ganiatâd cynllunio a chaniatâd ardal gadwraeth ar gyfer gwaith dymchwel mewn ardal gadwraeth. 

Nodiadau Cyngor

Cais am ganiatâd cynllunio a chaniatâd adeilad rhestredig ar gyfer newid, ymestyn neu ddymchwel  adeilad rhestredig

Nodiadau Cyngor

Cais am ganiatâd cynllunio a chaniatâd i arddangos hysbyseb(ion).

Nodiadau Cyngor

Cais i ddileu neu amrywio amod yn dilyn cael caniatâd cynllunio.

Nodiadau Cyngor

 

Coed a Gwrychoedd

Cais i gael gwared â gwrych.

Nodiadau Cyngor

Cais i wneud gwaith ar goed: gwaith ar goed sydd dan orchymyn cadwcoed a/neu hysbysiad am waith arfaethedig ar goed mewn ardaloedd cadwraeth.

Nodiadau Cyngor

 

Caniatâd Cynllunio Deiliaid Tai

Cais gan ddeiliad ty am ganiatâd cynllunio am waith ar / neu ymestyn annedd.

Nodiadau Cyngor

Cais gan ddeiliad ty am ganiatâd cynllunio am waith ar/neu ymestyn annedd a chaniatâd ardal gadwraeth.

Nodiadau Cyngor

Cais gan ddeiliad ty am ganiatâd cynllunio am waith ar/neu ymestyn annedd a chaniatâd adeilad rhestredig.

Nodiadau Cyngor

 

Caniatâd Adeilad Rhestredig

Cais gan ddeiliad ty am ganiatâd cynllunio am waith ar/ neu ymestyn annedd a chaniatâd adeilad rhestredig.

Nodiadau Cyngor

Cais am ganiatâd cynllunio a chaniatâd adeilad rhestredig ar gyfer newid, ymestyn neu ddymchwel  adeilad rhestredig.

Nodiadau Cyngor

Cais am ganiatâd adeilad rhestredig ar gyfer newid, ymestyn neu ddymchwel adeilad rhestredig. 

Nodiadau Cyngor

 

Cais am Ddiwygiad Ansylweddol

Cais am ddiwygiad ansylweddol ar ôl i ganiatâd cynllunio gael ei roi.

Nodiadau Cyngor

 

Caniatad Cynllunio Amlinellol

Cais am ganiatâd cynllunio amlinellol â rhai materion wedi’u cadw’n ôl.

Nodiadau Cyngor

Cais am ganiatâd cynllunio amlinellol â’r materion i gyd wedi’u cadw’n ôl.

Nodiadau Cyngor

Cais i gymeradwyo materion sydd wedi’u cadw’n ôl, yn dilyn caniatâd amlinellol.

Nodiadau Cyngor