I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Elusen newydd i helpu i ddiogelu Arfordir Sir Benfro

Mae elusen newydd wedi cael ei sefydlu i gefnogi a hybu cadwraeth, cymunedau a diwylliant ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Mae’r lansiad yn cyd-daro â Phythefnos Darganfod Parciau Cenedlaethol, sef dathliad dros bythefnos o brif dirweddau gwarchodedig y DU.

Jamie Owen on Strumble Head
Jamie Owen, Noddwr Ymddiriedolaeth Arfordir Penfro, ym

Mhen-caer.

Nod Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yw diogelu’r Parc Cenedlaethol i genedlaethau’r dyfodol drwy wella’r ffordd mae’r tir yn cael ei reoli ar gyfer bywyd gwyllt, gweithio i ymateb i heriau newid yn yr hinsawdd, tynnu sylw at hanes a diwylliant yr ardal, a sicrhau bod y Parc yn hwylus i bawb.

Dywedodd y darlledwr Jamie Owen, un o noddwyr yr elusen newydd: “Mae hi wedi bod yn fraint cael crwydro i bob cornel o’r Parc Cenedlaethol dros y blynyddoedd, wrth gerdded ar hyd traethau de Sir Benfro yn blentyn, dringo’r bryniau serth yng ngogledd y sir, a theithio i’r ynysoedd oddi ar ei harfordir.

“Mae’n hawdd anghofio am y gwaith sy’n cael ei wneud i ofalu am y llefydd arbennig yma. Dyna pam mae hi’n bleser cefnogi’r elusen newydd yma, a fydd yn ariannu prosiectau hollbwysig i roi cyfle i fwy o bobl fwynhau’r llefydd a’r anturiaethau rydw i wedi bod yn ddigon ffodus i gael profiad ohonyn nhw.

“Wrth roi arian, gallwch chithau hefyd helpu i sicrhau bod Arfordir Sir Benfro yn parhau i fod yn arbennig. Ein Parc Cenedlaethol ni yw hwn – beth am weithio gyda’n gilydd i’w ddiogelu.”Mae Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cael ei sefydlu i hyrwyddo cadwraeth, cymunedau a diwylliant.

Gallwch roi £3 nawr drwy decstio’r gair PEMBSCOAST i 70085. Bydd y neges hon yn costio £3 i chi, yn ogystal â chyfradd safonol y rhwydwaith ar gyfer negeseuon.

Mae Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cofrestru gyda’r Rheoleiddiwr Codi Arian, a rhif cofrestru'r elusen yw 1179281.

I gael rhagor o wybodaeth am yr elusen a sut gallwch chi gymryd rhan, ewch i www.ymddiriedolaetharfordirpenfro.cymru neu ffoniwch 01646 624808.

 

 

 

Gyhoeddi 03/05/2019yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion