I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Y llys yn gorfodi achos difrifol o dorri amod cynllunio Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Mae dyn lleol wedi cael ei ddirwyo am fynd ati’n fwriadol i ddatblygu tir a symud carafanau ar y safle heb ganiatâd cynllunio mewn cae ger The Ridgeway, Maenorbŷr Newydd mewn achos gorfodi cynllunio diweddar a gyflwynwyd gerbron y llys gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Cyflwynwyd dirwy sylweddol o £17,170 i Richard Scarfe o Ddoc Penfro yn llys ynadon Aberdaugleddau yn ddiweddar, am anwybyddu dau hysbysiad gorfodi a hysbysiad atal dros dro, dros gyfnod o bedair blynedd.

Planning breach at The Ridgeway, Manorbier

Ynadon yn dirwyo un o drigolion yr ardal £17,170 am dorri amod caniatâd cynllunio ar dir ar The Ridgeway, Maenorbŷr Newydd.

Dywedodd Pennaeth Rheoli Datblygiad Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Nicola Gandy: “Fe aeth y gŵr lleol ati’n fwriadol ac o’i wirfodd i ddatblygu’r safle sensitif hwn yn raddol am bedair blynedd, a hynny heb awdurdod, gan ddod â charafanau statig i’r safle er gwaethaf hysbysiad gorfodi clir gan yr Awdurdod. 

“Mae’r ddirwy’n adlewyrchu difrifoldeb y tor-amod, ac rydyn ni’n falch iawn o’r canlyniad sy’n cydnabod natur ddifrifol y drosedd hon”.

Dywedodd y Cadeirydd ar y fainc: “Un o’r breintiau sy’n gysylltiedig â byw ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yw bod yr amgylchedd yn cael ei gadw ar gyfer y boblogaeth gyfan, yn awr ac yn y dyfodol.

Mae'r drosedd yn waeth byth gan eich bod wedi parhau i ddatblygu’r safle er gwaethaf rhybuddion cyson yn eich cynghori i beidio â gwneud hynny”.

Penderfynodd yr ynadon gyflwyno dirwy o £15,000 i Scarfe a chafodd ei orchymyn i dalu £2,000 o gostau ynghyd â £170 o ordal.

 

 

Gyhoeddi 13/05/2019yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion