I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Cyhoeddi lwfansau a threuliau Aelodau Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Derbyniodd Aelodau Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro gyfanswm o £75,975 mewn cyflogau sylfaenol ac uwch yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf (1 Ebrill 2018 hyd at 31 Mawrth 2019).

Penderfynir ar y lwfansau gan Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol.

Mae’r aelodau’n mynychu cyfarfodydd amrywiol ar ran yr Awdurdod ac mae treuliau’r cyfarfodydd hynny’n cael eu cynnwys yn yr adran ‘Teithio a Chynhaliaeth’.

Roedd  y costau teithio, cynhaliaeth a threuliau eraill a gafodd eu had-dalu yn dod i gyfanswm o £8,267 yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf.

Rhestrir crynodeb o’r taliadau yn y siart isod, ac mae presenoldeb yr Aelodau’n cael ei ddangos fel canran o nifer y cyfarfodydd a drefnwyd gan yr Awdurdod ac yr oedd disgwyl i’r Aelod eu mynychu.

ENW

CYFLOG SYLFAEN

UWCH GYFLOG

TEITHIO A CHYNHALIAETH

% PRESENOLDEB

Cllr P Baker*

     

71.4

Cllr M Williams

3,675

 

258

85.7

Cllr PJ Morgan

3,675

 

274

100.0

Cllr DGM James

3,675

 

886

85.7

Mrs GM Hayward

 

12,375

680

76.2

Mr AE Sangster

 

6,075

637

95.2

Mr AG Archer

3,675

 

1,138

71.4

Cllr NP Harries

3,675

 

800

86.4

Cllr RS Owens

 

6,075

452

90.5

Cllr AW Wilcox

3,675

   

81.0

Cllr M Evans

3,675

   

71.4

Dr. R Heath-Davies

3,675

 

873

90.5

Cllr KW Doolin

3,675

 

272

61.9

Cllr D Clements

3,675

 

313

90.5

SJ Yelland

3,675

 

317

85.7

Mrs J James

3,675

 

756

66.7

Cllr PJ Kidney

3,675

   

57.1

Dr. RM Plummer

3,675

 

631

76.2

Cyfanswm

51,450

24,525

8,287

 

Presenoldeb cyfartalog cyffredinol 80.2%

* Yn derbyn uwch gyflog gan awdurdod arall

Gyhoeddi 07/06/2019yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion