I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Dewch i Ffair Haf Castell Caeriw i roi cychwyn da i wyliau’r haf

Mae Castell Caeriw yn barod i gynnal dathliad Tuduraidd o’r haf rhwng 10am a 5pm ddydd Sul 28 Gorffennaf.

Bydd stondinau gan wneuthurwyr celf, crefftau ac anrhegion lleol, yn ogystal â danteithion blasus gan gynnwys picau ar y maen lleol, crempogau fegan, cyffug cartref, cawsiau, jamiau, jin a gwin.

The Carew Castle Summer Fayre will be open from 10am-5pm on Sunday 28 July.
The Carew Castle Summer Fayre will be open from 10am-5pm on Sunday 28 July.

Dywedodd Rheolwr Castell Caeriw, Daisy Hughes: “Rwy'n siŵr y bydd Ffair Haf eleni yr orau eto a bydd digon o weithgareddau i ddiddanu pawb, gan gynnwys adloniant cerddorol Canoloesol gan gantorion teithiol, Saethyddiaeth i Ddechreuwyr a gemau Tuduraidd traddodiadol yn y Neuadd Fach.

“Yn ogystal â chroesawu cwmnïau bwyd a diod o bob cwr o Sir Benfro, bydd Ystafell De Nest ar agor ar ein safle drwy'r diwrnod hefyd i gael cinio ysgafn, teisennau cartref, diodydd a choffi arbennig.

“Mae ein Gardd Furiog yn agored erbyn hyn hefyd, ar ôl iddi gael ei hailddatblygu. Mae'n cynnwys ardal chwarae i blant a cherflun chwarae anferth yn seiliedig ar y chwedl o Sir Benfro am y cawr cysglyd, Oddy Sgomer.”

Bydd y gweithgareddau hefyd yn cynnwys reidio merlod ac ymweld â Fferm Bryfed Dr Beynon, a fydd yno i gyflwyno rhai o’r trychfilod diddorol i chi, os bydd y tywydd yn caniatáu.

Os hoffech chi archwilio bob twll a chornel o’r Castell, gallwch chi fynd ar Helfa Drysor Creaduriaid Hudol i ennill gwobr

Cewch fynediad i’r Ffair am ddim drwy brynu tocyn mynediad arferol i safle Castell Caeriw, a reolir gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Bydd ffi fechan ar gyfer rhai gweithgareddau.

I gael rhagor o wybodaeth am Gastell Caeriw, ewch i www.castellcaeriw.com.

Gyhoeddi 23/07/2019yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion