I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Darganfod ffosiliau a hwyl ym mhabell y Parc Cenedlaethol yn Sioe’r Sir

Bydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn dathlu’r Flwyddyn Darganfod yn Sioe Sir Benfro rhwng 13-15 Awst, lle bydd yn dangos treftadaeth a daeareg ddiddorol yr ardal ynghyd â’i harfordir o safon fyd-eang.

Ar y gornel rhwng yr Heol Ganol a’r Brif Heol ar stondin A12, fe welwch chi stondin Awdurdod y Parc Cenedlaethol a fydd yn llawn gweithgareddau cyffrous i bawb ar thema archeoleg, yn ogystal â digonedd o wybodaeth am grwydro o gwmpas y Parc.

Ranger Dan with fish tank and Silent World staff at County Show 2018

Dewch i ymweld â stondin Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn Sioe Sir Benfro rhwng 13-15 Awst i fwynhau darganfod yr hyn sydd yn y Parc Cenedlaethol.

Dywedodd y Cyng. Paul Harries, Cadeirydd yr Awdurdod: “Eleni, mae’r Awdurdod yn gwahodd pobl i ddod i fwynhau dysgu am archeoleg a thirwedd anhygoel Sir Benfro ac am sut gallwn ni helpu i'w warchod – fe fyddwn yn adrodd straeon ac yn cynnal gweithgareddau difyr.

“Bydd plant wrth eu boddau â’r hafan adrodd straeon Awyr Dywyll lle bydd gwisg ffansi, peintio wynebau am ddim a blwch tywod, tra bydd Archeolegydd Cymunedol y Parc Cenedlaethol yma i arwain gweithgareddau i’r teulu. Hefyd, bydd modd cael gwybod mwy am y cyfleoedd i fynd i gerdded yn y Parc.”

Ar stondin Awdurdod y Parc, bydd tanc dŵr fel pwll glan môr, yn cynnwys amrywiaeth anhygoel o fywyd gwyllt o ddyfroedd arfordirol Sir Benfro, yn ogystal â gweithgareddau ymarferol, cadair torheulo enfawr a gweithgaredd adeiladu â brics plastig i’r teulu.

Dewch i siarad â staff Amgueddfa ac Oriel Gelf Dinbych-y-pysgod, a fydd hefyd yn y babell gyda chasgliad trin arteffactau yn ogystal â gwybodaeth am brosiect Dan ein Traed / Beneath our Feet, sef prosiect partneriaeth rhwng Amgueddfa Cymru, Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru a’r Cynllun Hynafiaethau Cludadwy yng Nghymru (PAS Cymru) sy’n hyrwyddo treftadaeth archeolegol gludadwy Cymru drwy gaffael a rhannu darganfyddiadau’r cyhoedd.

Bob dydd, byddwn yn rhoi tocynnau gostyngiad i’n prif atyniadau, sef Pentref Oes Haearn Castell Henllys a Chastell a Melin Heli Caeriw, fel gwobr i’n hymwelwyr, ac fe fydd cyfle i chi ennill £50 drwy gymryd rhan mewn gweithgaredd helfa drysor Darganfod y Ffosiliau o gwmpas pabell Awdurdod y Parc.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.pembrokeshirecoast.wales. Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol hefyd ar Twitter @PembsCoast a Facebook ‘Pembrokeshire Coast’.

 

 

Gyhoeddi 07/08/2019yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion