I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Swyddi » Gweithio i Awdurdod y Parc » Profiadau a Lleoliadau Gwaith

Profiadau a Lleoliadau Gwaith

Profiad Gwaith
Rydyn ni’n mwynhau gweithio gydag ysgolion lleol i ddarparu cyfleoedd profiad gwaith … ond mae profiad gwaith gyda phobl fel y Parcmyn yn boblogaidd iawn ac nid yw’n bosib dweud ‘iawn’ bob tro.

I’n helpu i ymateb i’ch cais, rhowch yr holl fanylion sydd eu hangen arnom trwy ddefnyddio’r ffurflen isod. Mae angen i chi ddweud wrthym pa ran o Sir Benfro sydd o fewn y Parc y gallwch chi ei chyrraedd bob dydd gyda’ch cludiant/trefniadau eich hun.

Fe allwch e-bostio'r Ffurflen Gais Profiad Gwaith i ni neu bostio’r ffurflen i'r cyferiad ar y tudalen Swyddi.

Lleoliadau Gwaith
Rydyn ni’n cael dysenni o geisiadau bob blwyddyn gan fyfyrwyr o’r Deyrnas Unedig ac ar draws y byd, sy’n chwilio am leoliadau gwaith i gefnogi cyrsiau coleg. Rydyn ni’n ceisio helpu, ond allwn ni ddim derbyn pob cais. Sylwer yn arbennig, nad ydyn ni’n gallu darparu cludiant na llety yn yr ardal ac nad ydyn ni’n gallu cynnig lleoliadau â thâl.

I’n helpu i ymateb i’ch cais, a wnewch chi roi’r manylion sydd eu hangen arnom trwy ddefnyddio’r ffurflen isod ac anfon CV.

Fe allwch e-bostio'r Ffurflen Gais Lleoliadau Myfyrwyr i ni neu bostio’r ffurflen i'r cyferiad ar y tudalen Swyddi.

Am fwy o wybodaeth ynghylch Parciau Cenedlaethol eraill y Deyrnas Unedig, gan gynnwys swyddi gwag, rhowch glic ar www.nationalparks.gov.uk.