I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Polisïau » Y Cynllun Datblygu Lleol 1 » proses y CDL » Gorchymyn Cychwyn

Gorchymyn Cychwyn

Ar 28 Mehefin 2006 fe benderfynodd Awdurdod y Parc Cenedlaethol atal ei waith ar ei Gynllun Datblygu Unedol a gofyn i Lywodraeth Cynulliad Cymru baratoi'r ddeddfwriaeth eilaidd yr oedd ei angen (Gorchymyn Cychwyn Lleol) i awdurdodi dechreuad ffurfiol y broses o baratoi Cynllun Datblygu Lleol.

Mabwysiadwyd y Cydgynllun Datblygu Lleol ar gyfer Sir Benfro yn ffurfiol ym Mehefin 2006 a dyma'r cynllun datblygu cyfredol ar gyfer y Parc Cenedlaethol. Hwn fydd y cynllun datblygu ar gyfer yr ardal hyd nes i Gynllun Datblygu Lleol ei ddisodli.