I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Awdurdod y Parc Cenedlaethol » Pwyllgorau » Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cynnwys pob un o’r 18 aelod ac, fel arfer, yn cwrdd bob yn ail fis. Dyma’r prif gorff sy’n gwneud penderfyniadau, ac mae hefyd yn cytuno ar y polisïau i’w dilyn gan swyddogion ac Aelodau, er enghraifft wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio.

Gellir gweld agendâu ar gyfer cyfarfodydd diweddar yr Awdurdod trwy glicio ar y ddolen at “Papurau Pwyllgorau” ar y chwith ac yna clicio ar Awdurdod y Parc Cenedlaethol.