I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Gorfodi Cynllunio » Riportio Camwedd

Riportio Achos o Dorri Rheolau Cynllunio

Os ydych chi’n ymwybodol o unrhyw waith anawdurdodedig sydd ar y gweill neu’n gwybod bod gwaith yn mynd yn ei flaen ac nid yw’n cydymffurfio â’r cynlluniau a gymeradwywyd neu’r amodau, cofiwch roi gwybod i ni.

Lawrlwythwch ein Ffurflen Cwynion Gorfodi a’i he-bostio neu ei phostio atom – mae’r manylion cyswllt isod. Os hoffech chi drafod achos posib o dorri rheolau cynllunio cyn cyflwyno cwyn, cysylltwch â ni drwy ffonio’n brif dderbynfa i drafod. Cofiwch gynnwys ‘Gynllun Lleoliad Safle’ addas ac amlinellwch ardal y gwaith er mwyn i ni allu gwybod yn iawn pa safle sydd dan sylw. Fe fydd hyn yn ein helpu gyda’n hymchwiliad.

Planning Enforcement Complaint Form


Sylwer, er y bydd yr Awdurdod yn ymdrechu i gadw’ch gwybodaeth yn gyfrinachol, efallai y bydd angen ei datgelu os yw’r mater yn mynd i apêl neu os oes erlyniad.

Anfonwch y ffurflenni, wedi eu cwblhau, at:

Post:

Tîm Gorfodi Cynllunio
Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Parc Llanion
Doc Penfro
Sir Benfro
SA72 6DY

E-bost:

DC@pembrokeshirecoast.org.uk