I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn

Byw Yn

I’r rheiny ohonoch sy’n ddigon ffodus i fod yn byw yn y Parc Cenedlaethol, rydych chi eisoes yn sylweddoli gwerth Llwybr gwefreiddiol yr Arfordir, y traethau tywodlyd trawiadol, y cildraethau caregog a’r amrywiaeth anhygoel o dirweddau i’w harchwilio. Wrth gwrs, mae hyn yn rhan o’ch bywyd bob dydd!

A coastal cottage

Yr hyn yr ydyn ni am ei ddweud wrthych chi, yw’r hyn y mae’r Parc Cenedlaethol a’r Awdurdod yma i’w wneud ar eich cyfer chi. Mae gan yr Awdurdod amrywiaeth o wasanaethau a chyfleusterau sydd wedi eu cynllunio ar gyfer trigolion, waeth a ydych chi’n berchen ar eich cartref, yn athro neu’n athrawes, yn gerddwr, yn hanesydd neu’n grŵp cymunedol, i enwi ond ychydig.

Wrth gwrs, testun pwysig i berchnogion cartrefi yn y Parc yw cynllunio. Mae gwarchod ein gorffennol a gofalu am ein bywyd gwyllt yn egwyddorion sydd wrth galon y system gynllunio, ac yn yr adran hon fe allwch ddysgu mwy am bolisïau cynllunio, gwarchod adeiladau a sut i gyflwyno cais cynllunio.

Taflwch olwg ar dudalen Cwrdd â’ch Parcmon. Dylech gadw llygad rheolaidd ar y newyddion a’r digwyddiadau yn y Parc Cenedlaethol, neu, os oes diddordeb gennych mewn gweithgareddau a chadwraeth rhowch glic ar dudalennau Mwynhau Sir Benfro a’r adran Gofalu Am.

Cofiwch hefyd ein bod ni ar Facebook, Youtube, Flickr a Twitter! Ydi hyn yn iaith estron i chi? Cliciwch ar y dolenni i ddarganfod mwy. Ymunwch â’n grwpiau ni, dewch yn gefnogwyr, lawrlwythwch luniau neu fideos o’r Parc Cenedlaethol. Cymerwch ran!