I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » Cynllunio Eich Ymweliad » Diogelwch yn yr awyr agored

Diogelwch yn yr awyr agored

Yn amodau tywydd eithafol edrychwch ar amseroedd y llanw cyn ymweld â thraethau, cymerwch ofal arbennig os ydych chi’n defnyddio Llwybr yr Arfordir, a cheisiwch ddewis llwybrau mwy cysgodol. Am y wybodaeth ddiweddaraf a chyngor ar gyfer tywydd garw a rhybuddion gwasanaethau, ewch i wefan Cyngor Sir Penfro.

Gallwch hefyd weld rhybuddion llifogydd cyfredol ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC). Gallwch weld rhybuddion tywydd garw ar wefan y Swyddfa Dywydd.

Caerfai during a storm
​Storm aeafol ym Mae Caerfai.


  • Mae Llwybr yr Arfordir yn cael ei gynnal yn rheolaidd ond mae’n arbennig o bwysig eich bod yn ofalus wrth ddefnyddio’r Llwybr heriol ac agored hwn.
  • Byddwch yn ofalus wrth ddefnyddio rhannau o’r Llwybr gydag elfennau llanwol - gwnewch yn siŵr nad yw’r llanw’n rhwystro eich ffordd yn ôl.
  • Cadwch draw o wynebau llethr y twyni, oherwydd y gallant fod yn ansefydlog ac mewn perygl o gwympo. Peidiwch â gadael plant i gloddio mewn i wynebau'r twyni.
  • Ceisiwch osgoi eistedd neu dorheulo yn syth o dan glogwyni ar draethau - mae perygl o'r clogwyn yn syrthio bob amser, a gallai hyn fod wedi ei gynyddu gan stormydd yn ystod y gaeaf.
  • Mae dillad addas - gwrth-ddŵr a gwrthwynt ac esgidiau â gwaelodion cryf yn hanfodol yn y gaeaf - dylech ddisgwyl y bydd yn fwdlyd. Mae un neu ddwy ffon gerdded yn cynnig sefydlogrwydd.