I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » Cerdded yn y Parc » Llwybr Arfordir Penfro » Siart Milltiroedd

Siart Milltiroedd Llwybr yr Arfordir

Lluniwyd y siart hwn ar gyfer y sawl sy’n cerdded Llwybr Cenedlaethol Arfodir Penfro, boed hynny ar deithiau hir neu yn achlysurol.

Mae’r mannau a ddewiswyd oll yn cysylltu â Llwybr yr Arfordir ar hyd ffordd neu ar lwybrau cerdded, ac eithrio Carreg Wastad.

Mewn milltiroedd yn unig y mae’r pellteroedd ar y siart.

Cliciwch y llun isod i lawrlwytho'r siart.

Siart Milltiroedd Llwybr yr Arfordir