I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


The Make More Meadows project is set to benefit from a partnership between the UK’s National Parks and Forest Holidays.
Gwenyn, gloynnod byw a’u cynefinoedd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro i gael budd o ymgyrch natur gwerth £50,000

Bydd gwenyn, gloÿnnod byw a’u cynefinoedd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cael budd y mis hwn o bartneriaeth rhwng Parciau Cenedlaethol y DU a Forest Holidays.

Gyhoeddi 08/11/2019

Seeds collected from the meadow at Skrinkle Haven are being used to establish more wildflower-rich habitats in the National Park.
Gweirglodd flodeuog Skrinkle Haven yn rhoi hwb i fioamrywiaeth ar draws y Parc Cenedlaethol

Roedd ymwelwyr â Skrinkle Haven wedi cynhyrfu’n lân yr haf hwn o weld y sioe o ieir bach yr haf gleision cyffredin ac ieir bach tramor yn y gweirgloddiau uwchlaw’r clogwyni.

Gyhoeddi 25/10/2019

Ranger Richard Vaughan and the team from the POINT Youth Centre in Fishguard who conquered his Pembrokeshire Coast Path Challenge.
Canolfan ieuenctid yn concro her Get the Point Across Llwybr yr Arfordir

Yn ddiweddar, wynebodd pobl ifanc o ardal Abergwaun her cerdded wedi’i gosod gan Barcmon Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Richard Vaughan.

Gyhoeddi 14/10/2019

Join the School of Witchcraft and Wizardry at Carew Castle and Tidal Mill.
Dathliadau arswydus a digwyddiadau arallfydol yn atyniadau’r Parc Cenedlaethol

Yn ystod hanner tymor eleni bydd cyfuniad o ddigwyddiadau a gweithgareddau sy’n ddigon i godi ofn arnoch yn cael eu cynnal ym mhob un o’r tri atyniad i ymwelwyr sy’n cael eu rhedeg gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 10/10/2019

Children on a Pembrokeshire Outdoor Schools outing at Stackpole
Gwell mynediad at ddysgu yn yr awyr agored ledled y sir

Mae disgyblion ledled Sir Benfro yn mynd i elwa ar fwy o fynediad at ddysgu yn yr awyr agored diolch i grant o £16,000 a ddyfarnwyd yn ddiweddar i Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro gan Loteri Cod Post y Bobl.

Gyhoeddi 30/09/2019

The 17th annual Pembrokeshire Coast National Park Archaeology Day on Saturday 9 November will include a presentation and exhibition on the Iron Age chariot burial discovery. PHOTO © Amgueddfa Cymru-National Museum Wales.
Cerbyd-gladdiad i’w arddangos ar Ddiwrnod Archaeoleg y Parc Cenedlaethol

Bydd Diwrnod Archaeoleg Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2019 yn datgelu darganfyddiadau newydd ynghylch rhai o henebion mwyaf adnabyddus yr ardal, yn ogystal â gwybodaeth am safleoedd sydd newydd gael eu darganfod a phrosiectau parhaus.

Gyhoeddi 25/09/2019

A white-tailed bumblebee feeding on a wildflower.
Creu Mwy o Ddolydd gydag Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Mae Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn chwilio am help gan y cyhoedd i greu mwy o gynefinoedd ar gyfer pryfed peillio. Y bwriad yw codi £10,000 i helpu i ddiogelu ac adfer y dolydd sy'n bodoli yn y Parc Cenedlaethol ac i weithio gyda thirfeddianwyr i greu dolydd newydd.

Gyhoeddi 24/09/2019

Walker takes photo at Changing Coasts post at Porth y Rhaw
Erydu arfordirol yn annog y cyhoedd i wneud eu rhan

Mae nifer anhygoel o gaerau arfordirol cynhanesyddol wedi'u gwasgaru ar hyd a gerllaw Llwybr Arfordir Sir Benfro ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ac mae un ym Mhorth y Rhaw ger Solfach yn cael llawer o sylw.

Gyhoeddi 23/09/2019

Ad pack cover for Coast to Coast 2020
Cyfle i hysbysebu yn Coast to Coast

Mae’r bwced a'r rhaw wedi cael eu rhoi i gadw am dymor arall, ond mae’n syniad doeth cynllunio ymlaen llaw ar gyfer tymor twristiaeth 2020 os ydych chi’n fusnes lleol, a pha ffordd well o wneud hynny na hysbysebu yn y cylchgrawn am ddim mwyaf poblogaidd ymysg ymwelwyr yn Sir Benfro, Coast to Coast.

Gyhoeddi 16/09/2019

Winner of 2019 County Show Find the Fossil Competition at Castell Henllys
Enillydd cystadleuaeth Darganfod y Ffosiliau yn derbyn gwobr o £50

Bu ymweliad â Sioe Sir Benfro yn fuddiol iawn i un ymwelydd craff, a enillodd £50 yng nghystadleuaeth Darganfod y Ffosiliau gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro.

Gyhoeddi 09/09/2019

« First ‹ Previous 1 to 10 of 62 Next Last »

 Subscribe in a reader