I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Ad pack cover for Coast to Coast 2020
Cyfle i hysbysebu yn Coast to Coast

Mae’r bwced a'r rhaw wedi cael eu rhoi i gadw am dymor arall, ond mae’n syniad doeth cynllunio ymlaen llaw ar gyfer tymor twristiaeth 2020 os ydych chi’n fusnes lleol, a pha ffordd well o wneud hynny na hysbysebu yn y cylchgrawn am ddim mwyaf poblogaidd ymysg ymwelwyr yn Sir Benfro, Coast to Coast.

Gyhoeddi 16/09/2019

Winner of 2019 County Show Find the Fossil Competition at Castell Henllys
Enillydd cystadleuaeth Darganfod y Ffosiliau yn derbyn gwobr o £50

Bu ymweliad â Sioe Sir Benfro yn fuddiol iawn i un ymwelydd craff, a enillodd £50 yng nghystadleuaeth Darganfod y Ffosiliau gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro.

Gyhoeddi 09/09/2019

Folk group Brenig will perform Songs from the Heart of Wales at Castell Henllys Iron Age Village from 7pm-9pm on Saturday 24 August.
Mwynhewch noson o gerddoriaeth werin wrth y tân yng Nghastell Henllys

Bydd y grŵp gwerin Cymreig Brenig yn perfformio noson o gerddoriaeth hyfryd wrth y tân ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys o 7pm tan 9pm nos Sadwrn 24 Awst.

Gyhoeddi 20/08/2019

Join Heartbreak Productions, Ben and Gangsta Granny on their grandest adventure full of forbidden fun at Carew Castle on 20 August.
Nana Crwca yn dwyn sylw yng Nghastell Caeriw

Bydd drygioni doniol nofel boblogaidd David Walliams, Cyfrinach Nana Crwca (Gangsta Granny), yn diddanu plant ac oedolion fel ei gilydd yng Nghastell Caeriw ddydd Mawrth 20 Awst am 6:30pm.

Gyhoeddi 19/08/2019

Join the BOARS re-enactment society for an entertaining Medieval encampment weekend at Carew Castle this Bank Holiday weekend.
Brwydrau a Phriodasau Canoloesol yng Nghastell Caeriw

Deffrwch eich dychymyg gyda gornestau, priodasau a brwydrau mewn gwersyll Canoloesol yn awyrgylch hynafol Castell a Melin Heli Caeriw yn ystod penwythnos gŵyl y banc (dydd Sadwrn 24 i ddydd Llun 26 Awst).

Gyhoeddi 19/08/2019

Young boy in Roman costume at Castell Henllys
Y Rhufeiniaid yn Goresgyn Castell Henllys

Ar 17 a 18 Awst, bydd Llengfilwyr Rhufeinig yn goresgyn Pentref Oes Haearn Castell Henllys ger Trefdraeth dros ddau ddiwrnod prysur yn llawn ymladd, coginio a chrefftau.

Gyhoeddi 14/08/2019

Ranger Dan with fish tank and Silent World staff at County Show 2018
Darganfod ffosiliau a hwyl ym mhabell y Parc Cenedlaethol yn Sioe’r Sir

Bydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn dathlu’r Flwyddyn Darganfod yn Sioe Sir Benfro rhwng 13-15 Awst, lle bydd yn dangos treftadaeth a daeareg ddiddorol yr ardal ynghyd â’i harfordir o safon fyd-eang.

Gyhoeddi 07/08/2019

Deputy Minister for Housing and Local Government, Hannah Blythyn AM was presented with a custom Pembrokeshire Coast Path signpost by National Park Authority Chairman Cllr Paul Harries.
Dirprwy Weinidog yn darganfod diwylliant ac arfordir Parc Cenedlaethol

Aeth Hannah Blythyn AC, y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol, i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ddiweddar i weld y gwaith sy’n galluogi ymwelwyr a thrigolion i fwynhau’r dirwedd warchodedig hon, ei bywyd gwyllt a’i threftadaeth.

Gyhoeddi 05/08/2019

Visit Carew Castle on Sunday 11 August for a special Doggy Day Out from 10am-4pm!
Castell Caeriw i gynnig diwrnod llawn hwyl i gyfeillion pedair coes

Mae Castell Caeriw yn paratoi i groesawu llond lle o gyfeillion bach blewog ar gyfer Diwrnod Allan i’r Cŵn ar ddydd Sul 11 Awst, lle bydd cŵn a’u perchnogion balch yn cymryd yr awenau ar y safle sy'n gyfeillgar i gŵn.

Gyhoeddi 02/08/2019

The Pembrokeshire’s Strongest Man and Pembrokeshire’s Strongest Woman contests will be held at Carew Castle from 10.30am on Sunday 4 August.
Pobl gryfaf Sir Benfro i gael eu coroni yng Nghastell Caeriw

Bydd cystadlaethau Dyn Cryfaf Sir Benfro a Menyw Gryfaf Sir Benfro yn cael eu cynnal am yr ail dro yng Nghastell Caeriw ddydd Sul 4 Awst gyda’r frwydr i gychwyn am 10.30am.

Gyhoeddi 30/07/2019

« First ‹ Previous 1 to 10 of 59 Next Last »

 Subscribe in a reader