I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Join the School of Witchcraft and Wizardry at Carew Castle and Tidal Mill.
Dathliadau arswydus a digwyddiadau arallfydol yn atyniadau’r Parc Cenedlaethol

Yn ystod hanner tymor eleni bydd cyfuniad o ddigwyddiadau a gweithgareddau sy’n ddigon i godi ofn arnoch yn cael eu cynnal ym mhob un o’r tri atyniad i ymwelwyr sy’n cael eu rhedeg gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 10/10/2019

Children on a Pembrokeshire Outdoor Schools outing at Stackpole
Gwell mynediad at ddysgu yn yr awyr agored ledled y sir

Mae disgyblion ledled Sir Benfro yn mynd i elwa ar fwy o fynediad at ddysgu yn yr awyr agored diolch i grant o £16,000 a ddyfarnwyd yn ddiweddar i Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro gan Loteri Cod Post y Bobl.

Gyhoeddi 30/09/2019

The 17th annual Pembrokeshire Coast National Park Archaeology Day on Saturday 9 November will include a presentation and exhibition on the Iron Age chariot burial discovery. PHOTO © Amgueddfa Cymru-National Museum Wales.
Cerbyd-gladdiad i’w arddangos ar Ddiwrnod Archaeoleg y Parc Cenedlaethol

Bydd Diwrnod Archaeoleg Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2019 yn datgelu darganfyddiadau newydd ynghylch rhai o henebion mwyaf adnabyddus yr ardal, yn ogystal â gwybodaeth am safleoedd sydd newydd gael eu darganfod a phrosiectau parhaus.

Gyhoeddi 25/09/2019

A white-tailed bumblebee feeding on a wildflower.
Creu Mwy o Ddolydd gydag Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Mae Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn chwilio am help gan y cyhoedd i greu mwy o gynefinoedd ar gyfer pryfed peillio. Y bwriad yw codi £10,000 i helpu i ddiogelu ac adfer y dolydd sy'n bodoli yn y Parc Cenedlaethol ac i weithio gyda thirfeddianwyr i greu dolydd newydd.

Gyhoeddi 24/09/2019

Walker takes photo at Changing Coasts post at Porth y Rhaw
Erydu arfordirol yn annog y cyhoedd i wneud eu rhan

Mae nifer anhygoel o gaerau arfordirol cynhanesyddol wedi'u gwasgaru ar hyd a gerllaw Llwybr Arfordir Sir Benfro ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ac mae un ym Mhorth y Rhaw ger Solfach yn cael llawer o sylw.

Gyhoeddi 23/09/2019

Ad pack cover for Coast to Coast 2020
Cyfle i hysbysebu yn Coast to Coast

Mae’r bwced a'r rhaw wedi cael eu rhoi i gadw am dymor arall, ond mae’n syniad doeth cynllunio ymlaen llaw ar gyfer tymor twristiaeth 2020 os ydych chi’n fusnes lleol, a pha ffordd well o wneud hynny na hysbysebu yn y cylchgrawn am ddim mwyaf poblogaidd ymysg ymwelwyr yn Sir Benfro, Coast to Coast.

Gyhoeddi 16/09/2019

Winner of 2019 County Show Find the Fossil Competition at Castell Henllys
Enillydd cystadleuaeth Darganfod y Ffosiliau yn derbyn gwobr o £50

Bu ymweliad â Sioe Sir Benfro yn fuddiol iawn i un ymwelydd craff, a enillodd £50 yng nghystadleuaeth Darganfod y Ffosiliau gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro.

Gyhoeddi 09/09/2019

Folk group Brenig will perform Songs from the Heart of Wales at Castell Henllys Iron Age Village from 7pm-9pm on Saturday 24 August.
Mwynhewch noson o gerddoriaeth werin wrth y tân yng Nghastell Henllys

Bydd y grŵp gwerin Cymreig Brenig yn perfformio noson o gerddoriaeth hyfryd wrth y tân ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys o 7pm tan 9pm nos Sadwrn 24 Awst.

Gyhoeddi 20/08/2019

Join Heartbreak Productions, Ben and Gangsta Granny on their grandest adventure full of forbidden fun at Carew Castle on 20 August.
Nana Crwca yn dwyn sylw yng Nghastell Caeriw

Bydd drygioni doniol nofel boblogaidd David Walliams, Cyfrinach Nana Crwca (Gangsta Granny), yn diddanu plant ac oedolion fel ei gilydd yng Nghastell Caeriw ddydd Mawrth 20 Awst am 6:30pm.

Gyhoeddi 19/08/2019

Join the BOARS re-enactment society for an entertaining Medieval encampment weekend at Carew Castle this Bank Holiday weekend.
Brwydrau a Phriodasau Canoloesol yng Nghastell Caeriw

Deffrwch eich dychymyg gyda gornestau, priodasau a brwydrau mewn gwersyll Canoloesol yn awyrgylch hynafol Castell a Melin Heli Caeriw yn ystod penwythnos gŵyl y banc (dydd Sadwrn 24 i ddydd Llun 26 Awst).

Gyhoeddi 19/08/2019

« First Previous 11 to 20 of 62 Next Last »

 Subscribe in a reader