COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » Cerdded yn y Parc » Llwybr Arfordir Penfro » Côd Diogelwch y Llwybr

Côd Diogelwch Llwybr yr Arfordir

I'ch helpu i fwynhau'ch taith cerdded, a wnewch chi ddilyn Côd Diogelwch Llwybr yr Arfordir os gwelwch yn dda:

Arwydd Llwybr yr Arfordir


 • Cymerwch ofal ar Lwybr yr Arfordir – mae'n dir garw, naturiol.
 • Cadwch at y llwybr, i ffwrdd oddi wrth ymylon y clogwyni a throsgrogau.
 • Goruchwyliwch blant ar bob adeg, yn enwedig ger ymylon y clogwyni.
 • Mae arwynebau cerdded yn gallu amrywio'n sylweddol yn ôl y tywydd. Gwisgwch esgidiau cryfion gyda gafael dda a chynhalwyr pigyrnau bob amser.
 • Gwisgwch ddillad cynnes sy'n dal dŵr, neu dewch â hwy gyda chi.
 • Mae'n gallu bod yn beryglus cerdded at gopa clogwyni mewn gwyntoedd uchel.
 • Byddwch yn ofalus wrth dorri ar draws traethau i arbed amser - efallai y gallai'r llanw eich ynysu. Mae nofio'n gallu bod yn beryglus hefyd.
 • Peidiwch ag eistedd o dan glogwyni na'u dringo.
 • Cadwch eich cŵn dan reolaeth agos.
 • Rheolir Llwybr yr Arfordir ar gyfer cerddwyr; nis yw'n ddiogel nac yn gyfreithlon marchogaeth na beicio ar hyd mwyafrif Llwybr yr Arfordir.
 • Gadewch y clwydi a'r eiddo fel y cawsoch nhw.
 • Cofiwch nad yw signal ffôn symudol yn ddibynadwy ar yr arfordir.