I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn » Blog

Blog

Blog

Mynediad Hawdd a Golygfeydd Gwych Haroldston Chins

Os ydych chi am brofi golygfeydd gwych o Lwybr Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro ond rydych chi'n poeni am hygyrchedd, yna beth am ymweld â safle Haroldston Chins ger Druidston.

Lleolir ardal barcio anffurfiol bach Haroldston Chins ger yr ail grid gwartheg ar y ffordd fach rhwng Aberllydan a Druidston Haven o'r enw ​Welsh Road..

Haroldston Chins

Mae'r llwybr tarmac gwastad, llyfn yma o bron i 400 metr o hyd, yn cynnig dau brif safbwynt o'r arfordir, y cyntaf tua 130 metr o'r maes parcio, a'r ail yn 370 metr.

Mae tair mainc wedi'u lleoli ar hyd y llwybr er mwyn i chi i eistedd a mwynhau'r golygfeydd trawiadol arfordirol ar draws Bae Sain Ffraid, gan gynnwys Penrhyn Dewi ac Ynys Dewi i'r gogledd a tua’r de tuag at Ynys Sgomer.

Haroldston Chins

Yn gyffredinol, nid yw'r graddiant yn fwy serth nag 1 mewn 20, gyda rhan fer iawn o’r llwybr yn unig sydd ddim yn serth nag 1 o bob 12.

Mae mannau parcio i'r anabl ar gael ar y safle hwn, ac mae'r toiledau cyhoeddus agosaf wedi'u lleoli ym meysydd parcio Aberllydan (cyfleusterau i'r Anabl) a Nolton.

Mae trafnidiaeth gyhoeddus ar gael i'r safle, gyda bysiau yn gyffredinol yn cynnig lle i gadeiriau gwthio/cadeiriau olwyn, ond mae'n well cysylltu â'r cwmni bws Richards Bros yn uniongyrchol i gadarnhau hyn ar 01239 613 756.

Haroldston Chins

Mae'r llwybr hwn yn ddewis ardderchog i bobl â theuluoedd â phlant ifanc neu gadeiriau gwthio, pobl lai galluog, defnyddwyr cadeiriau olwyn ac unrhyw un arall sydd am daith cerdded hamddenol.

I weld map o’r llwybr hon, yn ogystal â theithiau cerdded hawdd eu cyrraedd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/llwybrauibawb.


Taith y Mis
A gyhoeddwyd 13/07/2018


blaenorol

 1 to 1 of 1