I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn » Blog

Blog

Blog

Dilyn llwybr llai cyfarwydd ar Lwybr yr Arfordir

Yn ddiweddar gwnaeth Rheolwr Warden Ardal y Gogledd, Geraint Harries dianc ei milltir sgwâr i archwilio rhan wahanol o Lwybr Arfordir Penfro.

Fe gefais i benwythnos pleserus iawn yn ddiweddar pan ddaeth dau ffrind i mi o'r brifysgol draw i aros. Fe gawsom ni amser gwych yn cerdded o amgylch Arfordir Penfro ar y Llwybr Cenedlaethol, ond nid yn y gogledd gan fy mod i eisiau dianc o’r ardal lle rydw i’n gweithio fel rheol.

Roedd y tywydd yn weddol a’r cwmni a'r golygfeydd yn ddiguro. Roedd yr holl ddarnau o Lwybr yr Arfordir wnaethon ni eu cerdded mewn cyflwr da ac yn hawdd symud arnyn nhw. Fe wnaeth ein ffrindiau ni gyfeirio’n bositif at gyflwr y Llwybr sawl gwaith, ac roedd hynny’n gwneud i mi deimlo’n dda, er nad ydw i’n ymwneud yn uniongyrchol â gofalu am y darnau lle roedden ni’n cerdded.


Warden Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn torri llystyfiant ar hyd Llwybr Arfordir Penfro.

Fe wnaeth i mi werthfawrogi eto’r gwaith sy’n cael ei wneud er mwyn edrych ar ôl Llwybr yr Arfordir, ac mae llawer o waith i’r Parcmyn ei wneud yr adeg yma o'r flwyddyn, fel torri llystyfiant i gadw’r Llwybr yn glir. Dyma dasg sy’n ymddangos yn ddiddiwedd, yn enwedig gan fod 186 o filltiroedd i ofalu amdanyn nhw, gyda llawer o ddarnau angen mwy nag un toriad.

Mae'r Parcmyn yn dweud yn aml wrthyf i am yr holl bobl sy’n canmol eu gwaith wrth fynd heibio ar y Llwybr. Dyma rywbeth positif sy’n dangos bod pobl yn hapus iawn gyda’u gwaith ac mae hefyd yn anogaeth dda i’r Parcmyn i ddal ati gyda’r gwaith o ofalu am y Llwybr Cenedlaethol.

Mae hwb yn beth braf i bob un ohonon ni bob hyn a hyn, felly’r tro nesaf welwch chi rai o’r Parcmyn yn brysur wrth eu gwaith, cofiwch roi hwb iddyn nhw drwy roi gwybod sut maen nhw’n gwneud.

Hefyd, os ydych chi’n gwybod am ymwelwyr sy’n dod i aros, ewch â nhw am dro ar hyd ein harfordir trawiadol ni a chael hwb eich hun o weld eich ymwelwyr yn gwerthfawrogi'r golygfeydd rhyfeddol sydd gennym ni ar garreg ein drws o amgylch Arfordir Penfro. 

Os ydych chi eisiau darganfod rhan o Lwybr yr Arfordir nad ydych erioed wedi ymweld â hi o'r blaen, gallwch ddod o hyd i fwy na 200 o lwybrau cerdded ar ein gwefan.


Blog Warden y Parc
A gyhoeddwyd 26/09/2018


blaenorol

 1 to 1 of 1